Predikant

Predikant

Ds. Jan Verlinde

Ds. Jan Verlinde

ds.verlinde@pknaxel.nl

06– 15837875

In verband met de jongerenreis is ds. Verlinde niet bereikbaar van 6 t/m 16 juli. Tijdens de vakantie van ds. Verlinde is hij niet bereikbaar van 3 t/m 25 augustus. Voor dringende pastorale zaken kun je contact opnemen met Ina Deij-Wieland. Voor alle andere zaken kun je contact opnemen met Attie Ringoot.

Voorzitter kerkenraad

Marc Veenhoven

Scriba

Attie Ringoot-Hoebé

Voorzitter kerkrentmeesters

Frank van de Wege

KerkrentmeesterGebouwen

Kerkrentmeester gebouwen

Leo Dieleman

KerkrentmeesterFinancien

Kerkrentmeester financiën

Eiko Gerritse

Kerkrentmeester/Ouderling

Rogier van Hilten

Kerkrentmeester/Ouderling

Linda Mel

Pastoraal beraad

Pastoraal Ouderling

Ina Deij-Wieland

Voorzitter Diaconie

Tamar Hoebé

Diaken

Patricia van Drongelen

DiaconieDiakenpag2

Diaken

Johnny Duerink

Diaken

Jaap Scheele