Kerkomroep en beamerpresentaties

Vanwege de Corona-pandemie zijn er helaas geen gasten in de kerk toegestaan, de dienst kan wel door iedereen online gevolgd worden...

Vanaf 7 maart kunnen we weer met 30 samenkomen.

Je kunt je via het aanmeldformulier op deze website opgeven.

Kerkomroep en beamerpresentaties

Om onze diensten terug te luisteren kun je www.kerkomroep.nl bezoeken. Vul bij plaatsnaam 'Axel' in en kies vervolgens voor 'Protestantse Gemeente'.

Kerkomroep

Dienst en mededelingen

mededelingen 7 maart 2021

Mededelingen 7 maart

dienst 2021 03 07

Dienst 7 maart

Collectes:

  • Diaconie: NL57 RABO 0362 3398 13 t.n.v. Diaconie PKN Axel

  • Kerk: ING: NL98 INGB 0000 5296 22 t.n.v. Protestantse Gemeente te Axel

Rabo: NL95 RABO 0362 3030 45

  • ZWO: NL65 RABO 0362 3148 37 t.n.v. ZWO-commissie

De uitgangscollecte is op zondag 7 maart bedoeld voor het project van de Protestantse Kerk: Libanon (via diaconie)

mededelingen 28 febr.2021

Mededelingen 28 februari

Dienst 28 februari

Bijschrift bij de dienst, van Ds. Jan Verlinde:

Beste allemaal,

In mijn preek roem ik Aung San Suu Kyi. Terecht denk ik omwille van haar unieke en inspirerende verhaal over wilskracht en doorzettingsvermogen. Tegelijkertijd heeft recent haar reputatie ernstige schade opgelopen omdat zij Rohingya minderheden in haar land niet heeft beschermd. Zij ontkende niet dat er mogelijk oorlogsmisdaden zijn gepleegd tegen Rohingya-moslims, maar weigerde dit een genocide te noemen. Het verhaal van de Rohingya is een vreselijke tragedie. Ik heb dit in mijn hele spreken niet genoemd, dat is fout. Excuus. Zou ik binnen de context van 'dorsten naar gerechtigheid' haar naam eigenlijk überhaupt dan wel wel moeten stellen als voorbeeld? Een goede vraag. Hoe wordt het leven van een mens gewogen - nu en in de eeuwigheid.