Wie zijn wij?

Over ons...

Hoi! Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in wie wij als kerk zijn. Wij zijn een gemeenschap van mensen die verbonden zijn ‘In Jezus naam’. Met hoofd, hart en handen proberen wij invulling te geven aan ons geloof. De Bijbel is hierbij ons richtsnoer.

Ons verlangen is om een geloofsgemeenschap te zijn die gastvrij is, waar mensen naar elkaar omzien, waar mensen geïnspireerd worden door het Evangelie en mogen groeien in de relatie met de levende Heer. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen, dat dit ons verlangen is en nog niet altijd de realiteit ☺ Daarom hebben we dit jaar als jaarthema ‘Samen opbouwen’. We willen met elkaar leren en groeien in het gastheer/-vrouw zijn om zo mensen welkom te heten en hen de mogelijkheid te geven onderdeel van onze gemeenschap te worden.

We zijn de oudste kerkgemeenschap in Axel. Dat betekent dat onze roots eeuwen teruggaan in de tijd en dat merk je in ons kerk zijn. Tegelijkertijd zijn we wel mensen van deze tijd. In onze vieringen en wat we erom heen doen, zoals gespreksgroepen en zorg voor de medemens, komt dit tot uiting.

Nog even terugkomend op 'de traditie': dat betekent dat we niet op onszelf staan, maar dat we deel uitmaken van een veel grotere geloofsbeweging. In onze taal en teksten klinkt deze verbondenheid door. Soms maakt dit wel dat onze gebruiken en ‘geloofstaal’ niet altijd goed begrijpelijk zijn voor diegene die hiermee niet vertrouwd is. Het vergt tijd en oefening om vertrouwd te raken met de rijkdom hiervan.

Als gemeente zijn we onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Deze nieuwe kerk is in 2004 tot stand gekomen als fusie van de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse Kerk.

Neem ook eens een kijkje op www.pkn.nl als je meer wilt weten over de PKN.Benieuwd naar hoe enkele mensen uit onze gemeente het geloof beleven? Neem dan eens 'Een kijkje in de ziel' door deze filmpjes te bekijken...