Kerkvenster

Kerkvenster

Kerkvenster is het kerkblad voor de Protestantse Gemeente te Axel. Het Kerkvenster verschijnt negen keer per jaar en wordt thuisbezorgd bij de abonnees. Verder verschijnt er éénmaal per jaar een informatieblad waarin alle gegevens van onze gemeente staan. 

Abonnement

Het Kerkvenster wordt tegen een abonnementsvergoeding van €12,50  per jaar bij je thuis bezorgd. Het bedrag wordt dan in de maand december van je rekening afgeschreven. Het abonnement loopt van 1 september tot 1 september. 

Je kunt een abonnement op Kerkvenster afsluiten door de doorlopende machtiging in te vullen. Deze blijft van kracht tot wederopzegging. Je houdt zeggenschap, doordat je een afgeschreven bedrag binnen 8 weken terug kunt laten boeken. Je kunt een machtiging ook eenvoudig intrekken.

Noteer je persoonlijke gegevens op onderstaande machtigingskaart, zet je handtekening, en geef de kaart af in de kerk, of aan een van de ouderlingen/diakenen. Dit mag natuurlijk ook per post.

Machtiging intrekken: vul de rode stopkaart in (verkrijgbaar bij uw bank). Een briefje of een telefoontje naar iemand van de kerkenraad mag natuurlijk ook. De machtiging stopt dan. De BIC Code op het formulier (bank identificatie) hoeft voor betalingen binnen Nederland niet te worden ingevuld. De machtigingskaart voor het betalen van het abonnement op Kerkvenster vind je op de achterzijde van het informatieblad.

Redactie Kerkvenster 

Kerkvenster wordt samengesteld en gecorrigeerd door de redactie. De redactie verzamelt de kopij die wordt ingeleverd en/of opgestuurd en maakt daar een makkelijk leesbare uitgave van. Kopij aanleveren bij voorkeur op het e-mailadres: redactie@pknaxel.nl of bij Annie van Hilten, Attleelaan 8, Axel. Indien kopij ingeleverd wordt na genoemde data zal dit, indien nog van toepassing, in de volgende uitgave worden geplaatst. De redactie, opmaak, drukker, vouwploeg en bezorgers/sters zullen altijd hun uiterste best doen om een nieuwe uitgave van het kerkblad zo spoedig mogelijk bij u te bezorgen.  Algehele coördinatie en administratie is in handen van Piet Goosen, tel. 06-17760659 of goosenpc@zeelandnet.nl