Preekvoorziener

Preekvoorziener

Gastpredikanten kunnen contact opnemen met de preekvoorziener Nel Duinkerke.

Telefoon 06-42649596 /nelduinkerke@hotmail.com