Preekvoorziener

Preekvoorziener

Gastpredikanten kunnen contact opnemen met de preekvoorziener Nel Duinkerke.

Telefoon 06-42649596 /nelduinkerke@hotmail.com

De preekvoorziener benadert predikanten/kerkelijk werkers in Nederland en België met het verzoek om voor te gaan tijdens een eredienst wanneer onze eigen predikant vrij is. Aan de gastvoorganger wordt ongeveer 14 dagen van te voren de orde van dienst verzonden per e-mail. Daarom is het van belang om, wanneer er wijzigingen zijn voor de betreffende eredienst, zoals een wijziging in de orde van dienst, projecten tijdens Adventstijd, 40-dagentijd, kinder- of jeugddienst, medewerking koor of ruil organist, lector, koster, enzovoort, deze minimaal 14 dagen van tevoren door te geven aan de preekvoorziener zodat ze verwerkt kunnen worden in de orde van dienst die naar de gastvoorganger wordt verzonden.