Kindernevendienst

Kindernevendienst

De basisschoolkinderen in de kerk kunnen tijdens een gedeelte van de kerkdienst naar de kindernevendienst. De kindernevendienst is opgesplitst in twee groepen:kinderen van groep 1 t/m 5 – in de jeugdruimte achter de preekstoel, en de kinderen van groep

6 t/m 8 – boven, achter het orgel. In vakanties en bij speciale gelegenheden voegen we iedereen samen tot 1 groep in de jeugdruimte.

We maken gebruik van de methode Kind op Zondag. Regelmatig wijken we daar vanaf en verdiepen we ons in het onderwerp waar de dominee over preekt. Natuurlijk besteden we extra aandacht aan de 40-dagentijd en Pasen, Pinksteren, Hervormingsdag, Eeuwigheidszondag, de Adventstijd en Kerst. Meestal vertellen we een bijbelverhaal, we bidden samen, we bespreken het onderwerp, maken een verwerking en/of doen een spel. Een aantal keer per jaar organiseren we een Special. Dit is een extra lange kindernevendienst met een speciaal thema. Meestal knutselen we dan iets leuks en maken we het extra gezellig met iets lekkers.

Daarnaast is er jaarlijks een kinderdienst. Tijdens de kindernevendienst sparen we t/m augustus 2019 voor Stichting ’t Huus. Stichting ’t Huus biedt op diverse locaties in Zeeuws-Vlaanderen, waaronder Axel, zorg en ondersteuning bij wonen en dagbesteding aan meer dan 40 kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. We bevelen het dus van harte aan om via de kinderen mee te sparen met ons!