Kindernevendienst

De basisschoolkinderen in de kerk kunnen tijdens een gedeelte van de kerkdienst naar de kindernevendienst.

De kindernevendienst is opgesplitst in twee groepen:

  1. de onderbouw (groep 1 t/m 4) - in de jeugdruimte achter de preekstoel, en

  2. de bovenbouw (groep 5 t/m 8) - boven, achter het orgel.

We maken meestal gebruik van de methode Kind op Zondag of BijbelBasics.

Regelmatig wijken we daar vanaf en verdiepen we ons in het onderwerp waar de dominee over preekt.

Over het algemeen:

  1. Vertellen we een Bijbelverhaal;

  2. Bidden we samen;

  3. Bespreken we het onderwerp;

  4. maken we een verwerking en/of;

  5. doen een spel.

We besteden extra aandacht aan de 40-dagentijd en Pasen, Pinksteren, Hervormingsdag, Eeuwigheidszondag, de Adventstijd en Kerst.