Vrouwen onder de toren

Vrouwen onder de toren

De werkgroep "Vrouwen onder de Toren" wil vrouwen van onze kerkelijke gemeente de kans bieden elkaar te ontmoeten. Alle vrouwen mogen zich uitgenodigd weten, je hoeft geen lid te worden of contributie te betalen. Deze ontmoetingen vinden meestal plaats in het Torenlokaal op dinsdagmiddag en/of avond. Er zijn soms ook vieringen op vrijdagavond.

Jaarlijks nodigen we de dames een aantal malen uit:

In het najaar - waarvoor we soms een gastspreker vragen.

In december - vieren we samen de geboorte van Christus, waarbij we ook samen de maaltijd gebruiken.

In de week voor Pasen - waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken, maar ook Zijn opstanding mogen vieren.

Tenslotte sluiten we in de zomer het seizoen af met een uitstapje en/of een gezellig samenzijn.

Met veel plezier denken we terug aan onze ‘Haai Tie’, zeker voor herhaling vatbaar.

De data en onderwerpen laten we weten via het kerkblad, website en via de afkondigingen in de eredienst. Vaak houden we een verloting, waarbij de opbrengst naar een van tevoren bepaald doel gaat. Fijn dat er dames zijn die ons zelfgemaakte kaarten geven om te versturen naar mensen waarvan we vinden dat zij een groet van ons moeten krijgen!

Er valt nog veel meer te vertellen over onze samenkomsten, maar kom gewoon eens een keer kijken, je bent van harte welkom. Ook gasten zijn welkom.

De volgende bijeenkomst is op dinsdag 21 mei om 12.00 uur


De werkgroep "Vrouwen onder de Toren";

Leuneke van Drongelen tel. 0115-564489 email: leuneke@kpnmail.nl

Loes Kornaat tel. 0115-566033 email: loeskornaat46@gmail.com

Riet Jasperse tel. 0114-362559 email: jastrans@planet.nl