Voorzitter Kerkenraad

Predikant

Ds. Jan Verlinde

Voorzitter kerkenraad / praeses

Marc Veenhoven

0115-563595

e-mail via scriba@pknaxel.nl


Voorzitter kerkenraad

Marc Veenhoven

Scriba

Attie Ringoot-Hoebé

Voorzitter kerkrentmeesters

Frank van de Wege

KerkrentmeesterGebouwen

Kerkrentmeester gebouwen

Leo Dieleman

KerkrentmeesterFinancien

Kerkrentmeester financiën

Eiko Gerritse

Kerkrentmeester/Ouderling

Rogier van Hilten

Kerkrentmeester/Ouderling

Linda Mel

Pastoraal beraad

Pastoraal Ouderling

Ina Deij-Wieland

Voorzitter Diaconie

Tamar Hoebé

Diaken

Patricia van Drongelen

DiaconieDiakenpag2

Diaken

Johnny Duerink

Diaken

Jaap Scheele