Koor

Koor

Het koor geeft medewerking aan erediensten. Met het nieuwe liedboek maakt de dominee dankbaar gebruik van ons om een niet bekend lied te leren, zodat we steun geven aan de gemeentezang. Het gebeurt soms dat we door een andere gemeente, bijv. Kloosterzande, gevraagd worden om te zingen in de eredienst. Ook tijdens de jaarlijks terugkerende korenkerstzangavond dragen wij ons steentje (nootje) bij.

Als je graag zingt ben je van harte welkom. We repeteren iedere woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur onder de toren.

Kom eens kennismaken en wie weet vind je het leuk. We hebben een gezellige groep!

Contactpersonen Henk Schipper tel. 0115-564198 en Nellie de Koeijer 0115-563354.

Tijdens het bijzondere en feestelijke jubileum van het koor werd een voordracht gegeven door de heer Dieleman over 75 jaar wel en wee.

Klik hier om de foto's en bijbehorende tekst te lezen.

De moeite waard !


Het koor wil ook een projectkoor opstarten....

Kom op woensdag 14 augustus eens kennismaken...