Adventsactie parochie Heilige Edith Stein: steun Gundri, India

“groot denken, klein doen” voor Gundri, India

De Adventsactie van onze bisschoppen stimuleert zowel de verkondiging van het Evangelie en de opbouw van de Kerk (het ‘grote denken’) als de concrete acties en initiatieven die mensen en gemeenschappen nemen om hoop te brengen in het leven van hun naasten (het ‘kleine doen’).

Het Evangelie vraagt ons wereldwijd dat wij elkaar dienen, elkaar van dienst zijn en anderen laten delen in wat wij hebben. Wij hier in het rijke Westen hebben veel geld en goederen, meer dan genoeg. Arme landen kunnen en mogen wij daarmee vooruit helpen. Groot denken, klein doen is in zekere zin de vertaling van deze onze dienstbaarheid, naastenliefde en gerechtigheid op mensenmaat.

Steun gevraagd voor school Gundri

Er wordt door de overheid van India niet bijgedragen in de kosten van onderwijs. De bisschop van Ootacamund heeft onze parochie gevraagd de school in Gundri financieel te ondersteunen door bijdragen uit de adventsactie.

De bisschop wil 75% van de totale opbrengst bestemmen voor school en leermiddelen. De rest zal worden besteed aan plaatselijke diaconie. Pastoor Martien Mesch en pastoor James bevelen deze actie van harte bij u aan.

Gundri is een dorp dat in het zuiden van India in de bergen ligt. De regio heet Tamil Nadu, met Chennai als hoofdstad. Gundri is in 1907 “ontdekt” door katholieke missionarissen. Langzaam maar zeker is er een bloeiende katholieke gemeenschap ontstaan. Het dorp Gundri valt onder het bisdom Ootacamund, vaak afgekort tot het bisdom Ooty.

In 1910 zijn de missionarissen met onderwijs begonnen en vanaf 1960 is er een basisschool in het dorp. Voor een vervolgstudie moeten de kinderen uit het dorp Gundri echter altijd naar een stad. Dit zorgt voor veel emotionele en financiële problemen voor zowel de ouders als de kinderen. De ouders hebben door de extreem lage lonen niet het benodigde geld om hun kinderen bijvoorbeeld een vak te laten leren.

Het bisdom Ootacamund, waar kapelaan James vandaan komt, heeft besloten om de ouders en studenten te ondersteunen door de oprichting van een “middelbare” school waarvoor het bisdom inhoudelijk en financieel garant staat. Dat gebeurt, moet, omdat er door de regering, provincie en andere instanties niets wordt bijgedragen in de kosten voor het christelijk onderwijs. De bisschop vraagt ons om financiële hulp. Aan dat verzoek geven wij als werkgroep Advent- en Vastenactie gaarne gehoor, te meer omdat het een steun in de rug is van kapelaan James die uit dat bisdom is voortgekomen en er nog steeds toe behoort.

De gehele opbrengst van de adventsactie gaat rechtstreeks naar het bisdom en staat onder toezicht van het bisdom en de plaatselijke pastoor in opdracht van de bisschop. Het geld wat wij samen bijeenbrengen gaat in zijn geheel daarheen en er zal niets aan de strijkstok blijven hangen.

De inzameling voor de Adventsactie zal wederom gebeuren door middel van collecte bussen achter in de kerk en er kan geld gestort worden op Bankrekening NL57RABO0155403893 t.n.v. parochie heilige Edith Stein onder vermelding: adventsactie

De werkgroep Advent- en Vastenactie vraagt U het bisdom Ootacamund naar vermogen te ondersteunen en zo ook een steun in de rug te willen zijn van pastoor James.

Rob Prins en Christian van Diepen

Bericht d.d. 15 november 2017