Mediatek Tingsholm

ett skolbibliotek i världsklass sex år i rad

Peter och Carin

Välkomna till Mediateket!

Mediateket är skolbibliotek för Tingsholmsgymnasiet och Vuxenutbildningen i Ulricehamn. Vi har sex år i rad fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass och arbetar hårt för att eleverna på våra skolor skall få det allra bästa för sin undervisning och sitt lärande.

Då vår skola detta år går över till Google Classroom har vi nu fört över vår tidigare sida till denna Google Sites. Inte lika enkel adress som tidigare, kanske, men lättare att koppla ihop med vårt Google Classroom - om du är inloggad där kan du enkelt lägga till dig i vårt klassrum med koden lpqjab .

Alla databaser vi har på skolan hittar ni mer info om under E-tjänster. (180813)

Allt som den nyanställde på skolområde Tingsholm behöver veta (ur Mediatekets synvinkel, såklart) hittar ni här. (180814)

Mediatek Tingsholm (skolbiblioteket på Tingsholmsgymnasiet och Vuxenutbildningen) finns här för att stödja dig som elev till att nå dina mål i livet, och dig som lärare till att utvecklas i ditt arbete.

På skolbiblioteket erbjuder vi aktuell skönlitteratur och facklitteratur till både elever och personal. Vi har dessutom flera databaser, ett antal tidskrifter och tillgång till drygt 7000 tidningar och magasin från hela världen. Vi är en pedagogisk resurs för hela skolan och har öppet mer än 40 h/vecka. Du finner oss centralt i Tingsholmsgymnasiets A-hus på andra våningen.

Viktiga dokument för vår verksamhet

Mål och handlingsplan för gymnasiet och vuxenutbildningen.

Skall du låna dator

Instagram