Mediateket

Hitta i Mediateket

Vi ställer böckerna efter det ämne som de handlar om – ni som varit i något annat bibliotek tidigare känner igen det för vi använder samma system i nästan hela Sverige, ämnena skrivs med varsin bokstavsbeteckning.

I katalogen står bokstavsbeteckningen under titeln efter utgivningsåret. Ni hittar den också

 1. på boken, och
 2. på hyllan där boken skall stå.

Eftersom det blir mer överskådligt om man slår ihop flera av dessa avdelningar med varandra har vi ställt avdelningarnas böcker i större grupper. Inom varje avdelning står böckerna ordnade efter författarens efternamn.

Historia med geografi

 • J Arkeologi
 • K Historia
 • L Biografi med genealogi (Biografier (Lz) står på Z-avdelningen)
 • N Geografi

Information

 • A Information
 • B Allmänt och blandat

Konstarterna

 • I Konst, musik, teater och film
 • R Idrott, lek och spel (Biografier (Rbz) står på Z-avdelningen)
 • X Musikalier (noter)
 • Z DVD-filmer

Litteratur

 • G Litteraturhistoria (Biografier (Gz, Gcz) står på Z-avdelningen)
 • H Skönlitteratur (deckare, science fiction/fantasy, thriller/spänning, historiska romaner, lyrik/dikter, ljudböcker, lättläst)
 • Z-avdelningen: Biografier som ordnas efter den som boken handlar om. Här samlar vi allmänna biografier (Lz), religiösa personer (Cjz, Cmz), idrottsutövare (Rbz), författare (Gz, Gcz), etc.

Naturvetenskap

 • T Matematik
 • U Naturvetenskap

Religion, filosofi & psykologi

 • C Religion (Biografier (Cjz, Cmz) står på Z-avdelningen)
 • D Filosofi och psykologi

Samhällsvetenskaper

 • O Samhälls- och rättsvetenskap
 • E Uppfostran och undervisning
 • M Etnografi och folklivsforskning
 • Q Ekonomi- och näringsväsen
 • S Krigsväsen

Språk

 • F Språkvetenskap (lexikon, ordböcker, etc)

Teknik & medicin

 • P Teknik
 • V Medicin
 • Hälsohyllan

Referenslitteratur

Vi tillåter hemlån av det mesta materialet, med ett fåtal undantag:

– Böcker som finns på institutionerna och som alltså är lärarnas arbetsmaterial.

– Böcker i Läromedelscentralen är okej för elever att låna (ungdomsgymnasiets böcker är för ungdomseleverna, vuxlitteraturen är för vuxelever, etc).

Om det bara är några sidor som du behöver är det smidigare för dig att skanna in dessa sidor – fråga oss hur man gör.

Låneregler

Böcker

Lånetid 7 veckor.

Filmer på DVD

Lånetid 7 dygn.

Omlån

Glöm ej att du kan begära omlån, även per telefon eller e-post. Detta går bra under förutsättning att inte någon annan låntagare reserverat boken. Du kan även låna om dina böcker via hemsida eller låneautomaten, men tänk på att göra det innan tiden gått ut.

Du får meddelanden om reservationer och påminnelser via e-post.

Vad händer när lånetiden gått ut?

> 7 dagar efter lånetidens slut skickas en påminnelse.

> Efter 21 dagar skickas en räkning.

Ditt lånekort kan spärras och obetalda räkningar går till inkasso. OBS! Räkningen och spärren stryks när du lämnar tillbaka dina lån eller har betalat räkningen.

Rutin vid klass med nya låntagare

I detta inlägg beskriver vi hur det går till när en klass med nya låntagare läggs in och hur vi hanterar exempelvis lånekort.

IM, SFI och Gymnasiet

 • Mediateket får skriftligt besked från rektor om vilka nya elever som antagits till IM. Beskedet lämnas av:
  • Rektor (för Introduktionsprogrammet)
  • Lärare (för SFI – startgruppen)
  • Administrationen (för gymnasiets årskurs 1)
 • Om det inte redan finns lånekonto för eleverna, skapas detta.
  • Elever med personnummer: Personnumret fungerar som lånekort, tillsammans med en pinkod på fyra siffror (oftast är pinkoden samma som de fyra sista siffrorna i personnumret – välj gärna en egen!)
  • Elever utan personnummer: Dessa elever får ett lånekort. Pinkoden, som behövs för att låna själv, får ni av Mediateket.
 • När eleverna kommer för att låna använder de sitt personnummer, alternativt frågar efter sitt lånekort.
 • Eleven ansvarar för att systemet uppdateras med en e-postadress.

Vuxenutbildningen (utom SFI)

 • Eleven kontaktar Mediateket.
 • Om det inte redan finns lånekonto för eleverna, skapas detta.
  • Personnumret fungerar som lånekort, tillsammans med en pinkod på fyra siffror (oftast är pinkoden samma som de fyra sista siffrorna i personnumret – välj gärna en egen!)

Föreläsning om skolbibliotek på Lärandets dag 2015

Här har ni powerpointen från Maria Palms och Peter Rydéns föreläsning om vad man egentligen gör i skolbiblioteket hela dagarna vid Lärandets dag 2015 den 8 september.

> Lärandets dag 2015

Ni hittar även bilder från föreläsningen på Maria Palms blogg Timmelebibblan.