Kristne TV kanaler i Norge

Visjon Norge:
http://www.visjonnorge.com/se/hvordan-se-oss  --->>        Direkte Internett TV: Norge: [ Her ], Sverige: [ Her ].   Se det du gikk glipp av på VNPLAY [ Her ]. Youtube [ Her ]. Facebook [ Her ].

LifeStyleTV:
http://lifestyletv.se/technical-information/   --->>        Direkte Internett TV: [ Her ].

HOPE Channel Norge:
http://www.hopechannel.no/service/   --->>   Direkte Internett TV: [ Her ].

Gospel channel:
http://www.gospel.tv/footprint/   --->>                        Direkte Internett TV: Scandinavia: Her ], Europa:Her ], Island: Her ].

Kanal 10 Norge:
http://www.kanal10.no/om-kanal-10/her-finner-du-oss   --->>   Direkte Internett TV [ Her ].

Utenlandske:

GOD TV:
http://www.god.tv/tunein/europe    --->>   Direkte Internett TV [ Her ].

Hope Channel:
http://www.hopetv.org/watch/satellite-and-cable/worldwide-satellite-coverage/     --->>     Direkte Internett TV [ Her ]

SMNI:
http://www.smni.com/      Se også: http://www.kingdomofjesuschrist.org/    ---->> Direkte Internett TV [ Her ]  eller [ Her ]

LoveWorld:
http://loveworldtv.co.uk/   ---->> Direkte Internett TV [ Her ]

OBS:
Husk at vi garanterer ikke for at noen av disse TV kanalene hele tiden serverer eller gjenngir det ekte budskapet til GUD(Jesus Kristus) i Bibelen, men det kan regnes som et tillegg for de av oss som har problemer med å forstå at et hvert menneske har en ånd som er skapt til å kommunisere med vår skaper GUD(Jesus Kristus) ånd i hans bilde og at dette må skje frivillig i et hvert menneske hjerte fordi vi ble født med fri vilje. Bare ekte tro på GUD(Jesus) med veiledning fra Bibelen via Jesus Kristus, og den hellige ånd direkte. Er du tålmodig kan åndelighet kontakt med GUD(Jesus) gjøre deg istand til å se hvordan hans levende ord er sannhet og blir oppfylt. Således er dette et forsøk på å gi de ugudelige og andre mennesker innsikt i GUD(Jesus Kristus) store familie så de også skal finne veien
og innsikt til å se GUD(Jesus Kristus) åndelighet og sannhet,slik at du får fjell under føttene og tro på hans evige varende løfte om evig liv og som vil ta deg videre derfra inn i evigheten.

Paulus’ første brev til Timoteus 2:5;
"For Gud er én og én mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,"
[Med andre ord, det er kunn en som kan kommunisere og formidle mellom GUD og mennesket og det er Jesus Kristus.F.eks er det kun Jesus som ber sin Far(GUD) i himmelen om å utføre de ting et menneske ber om og det er kunn Jesus Kristus som ber sin Far(GUD) i himmelen om å fylle et menneske som ber om det, med den hellige ånd. ]

Mika 7:5;
"Tro ikke på en kjenning,stol ikke på en venn!For henne som ligger i din favn, å du vokte din munns dører!"
[Med andre ord, stol ikke engang på din nærmeste kjære, for åndeligheten må være ren og rett fra GUD(Jesus),så du ikke blir missledet av andre til å lede deg selv og andre på villspor og i fortapelse.]

Test enhver ånd som kommer til deg enten inn i din sjel (kropp(ditt hus) eller fra andre mennesker's ånder. Alle mennesker har en sjel som de fyller en ånd med.
Derfor er det viktig å vite hvilken ånd du fyller din sjel med. Den gode ånd fra GUD(Jesus) eller en ond ånd fra djevelen og hans demon ånder!
Johannes’ første brev 4:1-6;
"Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden. På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er ånden til Antikrist, som dere har hørt skal komme. Og den ånden er allerede nå i verden.
Men dere, mine barn, er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden. De er av verden, derfor taler de som verden, og verden lytter til dem. Men vi er av Gud, og den som kjenner Gud, hører på oss. Den som ikke er av Gud, hører ikke på oss. Slik kan vi skjelne mellom sannhetens ånd og villfarelsens ånd.
"

Utenlandske Nyhetskanaler verdt å se:

Comments