Peşterile din România, cele mai mari labirinturi

articolul continuă de aici

Peştera Limanu este considerată un labirint de galerii. În termeni de specialitate speologici s-a convenit următoarea definiţie pentru labirinturile explorate: indicele de ramificare (pentru peşterile cu extensia mai mare decât denivelarea) este raportul dintre lungimea (dezvoltarea totală) a galeriilor şi extensia peşterii (extensia unei cavităţi este cea mai mare distanţă dintre două puncte aflate pe proiecţia pe plan orizontal a tuturor galeriilor subterane). 

anul                                                lungime      extensie    indice        sursa

                                                         metri           metri 

1978   Peştera din Pârâul              22142  ?         812        27,26      Clubul Z Oradea

           Hodobanei   (M. Bihor) 

1981   Peştera Urşilor  de la           4042            213        18,97       CS Proteul Timişoara

           Valea de Brazi  (M. Retezat)                                                                 

1982   Peştera Cornilor                 10140            600       16,90       CS Z Oradea, Cs Speodava {tei

           (M. Pădurea Craiului)                                                           

1987   Peştera Vântului               50000 ?          3000       16,66       CSA Cluj-Napoca

           (M. Pădurea Craiului)                                     

1987   Grota Zânelor                      4368             267       16,36        CS „Emil Racoviţă” Bucureşti

           (M. Rodnei)                                                                                    

1977   Ponorul din Cuciulata          3140             200       15,70       CS Z Oradea

           (M. Bihor)   

1977   Peştera Alunii Negri            3280        221           14,84         CS Focul Viu Bucureşti

           (M. Vâlcan)                                                                               

1983   Peştera Tăuşoare               16500                           14 ?          CS „Emil Racoviţă” Cluj-Napoca

           (M. Rodnei)                                                                               

1986   Peştera Pârlazului                1149                           13 ?          CS „Emil Racoviţă” Bucureşti

           (M. Vâlcan)                                                                                 

1981   Peştera de la Criva                890           70          12,71         CS Focul Viu Bucureşti

           (Podişul Mehedinţi)                                                                            

1978   Peştera de la Zăpodie -      12048          990         12,17         CS Z Oradea

           Peştera Neagră (M. Bihor)                                                        

1986   Peştera cu cascadă               1410         122          11,55         CS Z Oradea

           (M. Pădurea Craiului)                                                           

1992   P. 6S de la Mânzăleşti          3234         284          11,39         CS „Emil Racoviţă” Bucureşti

           (Subcarpaţii Vrancei)                                                             

1987   Ponorul Jitelor                     1020           90            11,33          CS Silex Braşov

           (M. Ţibleş)                                                          

1985   Peştera din Valea Clenjii      1778         162          10,98         CS „Emil Racoviţă”

           (M. Sebeş)                                                                               Bucureşti şi CS Politehnica

                                                                                                            Cluj-Napoca 

1980   Complexul Topolniţa         20500       1900           10,79        Institutul de Speologie

           (Podişul Mehedinţi)                                                                

2005   Peştera Limanu                   3405         350              9,72         Institutul de Speologie,

           (Dobrogea de sud)                                                                   CS „Emil Racoviţă” Bucureşti                                                                                                    

1980   P. din Gruiul Pietrelor          1200         132             9,09        CS Liliacul Arad

           (M. Bihor)                                                                                    

1982   Gheţarul de la Barsa            3474          401              8,66         CS Z Oradea

           (M. Bihor) 

1983   P. de la Fântâna Roşie          3870          467             8,29       CS Z Oradea

           (M. Bihor)                                                                                                                                                                   

Ordinea de mai sus arată că labirintica Peşteră Limanu este depăşită la acest ordin de mărime de alte 16 peşteri din România. Persoanele care pot aduce completări, precizări, corecturi la lista de mai sus sunt rugate să ne semnaleze modificările; la rândul nostru, le vom face publice.