Cheile Babei, în Podişul Someşan

Vasile Bouaru (Rădăuţi), Oana Hapciuc (Marginea), Ciprian Chelariu (Rădăuţi)

 

16 mai 2015. Cheile Babei, o frumoasă arie naturală. Sunt străbătute (vezi harta, extras din Romania, tourist map, Ministerul Turismului, 1989) de drumul judeţean 109 F, legătură între localităţile Târgu Lăpuş şi Gâlgău. Din Târgu Lăpuş trebuie să parcurgem 20 km până în satul Baba iar de acolo ne mai deplasăm 1 km înspre următorul sat, Poiana Blenchii.  


Se observă de la distanţă intrarea îngustă în chei. Versantul  stâng, în sensul de mers, prezintă încă de la început pereţi abrupţi (foto 1, 2) iar cel drept este împădurit până la nivelul şoselei. Pătrundem în chei. Imediat cum am intrat privim spre înapoi (foto 3).

                                                                            1
                                                                           2
                                                                           3

Pe stânga noastră se vede frumoasa parte de abrupt (foto 4). Sunt calcare destul de vechi, eocene (foto 5). Pereţii sunt dispuşi în trepte (foto 6). Aici a funcţionat un timp o carieră de piatră; roca era folosită la fabricarea varului. Acum zona este declarată rezervaţie naturală.

                                                                                4
                                                                                5
                                                                                  6

Ne deplasăm în aval urmărind forma pereţilor (foto 7). Versantul drept geografic rămâne împădurit. Apar şi pe el stânci însă izolate. În zonele mai puţin abrupte vegetaţia a acaparat versanul stâng al cheilor (foto 8). 

                                                                                 7
                                                                     8

Pârâul Poienii a săpat aceste minunate chei. De-a lungul lui ne deplasăm spre aval (foto 9). Pereţii calcaroşi rămân în continuare atractivi (foto 10). Întâlnim flori (foto 11).

                                                                                 9
                                                                      10
                                                                                     11

Drumul coteşte uşor spre stânga în sensul de coborâre (foto 13). Aici observăm şi pe versantul drept strate de calcar. Fotografiem şi spre înapoi (foto 14) apoi continuăm înaintarea. Zona este sălbatică, versantul stâng dă specific zonei (foto 15). 

                                                                            13
                                                    14
                                                                                    15

După curbă sunt strate de culoare cenuşie la baza versantului iar în partea superioară sunt calcarele maronii  (foto 16). Ceva mai la vale se văd câteva stânci izolate şi prin pădurea deasă din dreapta noastră (foto 17).

                                                                            16
                                                                                   17

Drumul ocoleşte un mic vârf (foto 18). Imediat după acesta se observă, tot pe partea stângă în sensul de mers, o zonă de abrupt (foto 19). Înainte de a ajunge la ea, pe stânga este o vale abruptă, Vâlceaua Dracului, sălbatică în prima porţiune (foto 20).

                                                                            18
                                                                 19
                                                                  20

Stânci uriaşe se află imediat după acest vâlcel (foto 21). Continuăm deplasarea spre aval. Ajungem la un panou care arată că părăsim judeţul Maramureş şi intrăm în judeţul Sălaj (foto 24). În vecinătate se află un loc de popas. Privim spre înapoi chiar de lângă panoul pe care scrie Judeţul Sălaj şi surprindem locul de popas şi intrarea în Vâlceaua Dracului (foto 25).

                                                                           21
                                                                          24
                                                              25

În faţă, continuând deplasarea spre aval, se mai văd câteva stânci (foto 26). Imediat după ele valea se lărgeşte şi are aspect mult mai domol (foto 28). 

                                                                                 26
                                                                               28

Mai parcurgem 100 m şi depăşim o ultimă stâncă pe partea dreaptă în sensul de mers (foto 29). Acolo ieşim din chei. Foarte puţin mai la vale, după o pensiune aflată pe malul stâng geografic al Pârâului Poienii, acesta are o cascadă (foto 30). 

                                                                                 29
                                                                      30

Am parcurs aceste chei cu lungime de 1 km. 

vezi şi peşterile din Cheile Babei