Nieuws

Welkom op PSD Communitie

 
De Provincie Zeeland bestond in het verleden uit een aantal eilanden en schiereilanden, die alleen per boot bereikbaar waren.  Door betere vervoermogelijkheden op het land zoals auto's en vrachtwagens nam de mobiliteit van goederen en mensen toe.  Het gevolg was dat bestaande zeil - en roeiveerdiensten vervangen moesten worden door stoomboten.

Op 22 mei 1828 begon in Zeeland het geregelde varen tussen "overkanten" door middel van de allereerste stoomboot van de PSD 'De Schelde'. 

De boten werden steeds groter, breder en luxer tot er zelfs met dubbeldeksschepen werd gevaren op de Westerschelde. De PSD heeft in totaal met ongeveer 33 eigen schepen gevaren. Waarvan er zelfs nu nog een paar bestaan.

 

In de loop der tijden zijn er een heleboel veerdiensten opgeheven omdat door het gereedkomen van de dammen van het Deltaplan de veerboten gewoonweg overbodig werden.


En op 15 maart 2003, 175 jaar later kwam er een eind aan de officiële veerverbindingen die sinds 1866 op volledige wijze verzorgd werden door de Provinciale Stoomboot Diensten in Zeeland.   Naar aanleiding van het beëindigen van de veerdiensten, en mijn hobby daarin  is deze site tot stand gekomen, om terug te kijken op 137 mooie jaren PSD in Zeeland.


Aanvaring Acciarello

Geplaatst 22 nov. 2017 11:05 door Jeffrey van Bastelaar   [ 22 nov. 2017 13:09 bijgewerkt ]

Vanmiddag 22-11-2017 heeft de Acciarello (ex Prins Johan Friso) een aanvaring gehad in Italië. De veerboot kwam in Villa San Giovanni in aanraking met de kade. Foto's hier onder

De in 2007 Gebouwde Prins Johan Friso heeft tot 15 maart 2003 samen samen met de Koningin Beatrix de veerdienst Vlissingen - Breskens onderhouden onder de vlag van de PSD. Na het opheffen van de PSD heeft de veerboot nog een jaar dienst gedaan als fiets-voet veer.

Na in 2004 in Zeeland vertrokken te zijn vaart de Acciarello zoals de veerboot vanaf hij in Italië is aangekomen door het leven gaat vanaf 2006 tussen Messina en Villa San Giovanni.

De laatste jaren word de veerboot iedere zomer ingezet tussen Italie en het eiland Elba. Waar de Reder Blu Navy enkel in de zomer een veerdienst mag onderhouden.
Zo is het ook dit jaar gegaan en de veerboot is sinds kort weer terug in de straat van Messina te vinden

Volgens onderstaand artikel in de Italiaanse media is te lezen dat de veerboot last heeft gehad van een black-out. Het personeel aan boord kon gelijk geheel volgens procedure de motoren en het systeem weer terug opstarten. Dit bleek echter te laat met een aanvaring met de kade tot gevolg

Volgens de krant Gazzetta del Sud zijn er aan boord 3 auto's beschadigd geraakt en zijn er geen geonden gevallen.


®Foto's Niels van Wieren

Na een onderzoek is de veerboot naar achteren gevaren en is ook duidelijk te zien dat er zowel aan de kade als aan de ex Zeeuwse veerboot toch ook de nodige schade is ontstaan bij deze aanvaring.

® Foto's Niels van Wieren. En Jan Peter Kamermans bedankt voor het melden van dit nieuws

Provincie past wachtgeldregeling oud-PSD'ers niet aan

Geplaatst 23 jan. 2016 14:48 door Jeffrey van Bastelaar   [ 23 jan. 2016 14:52 bijgewerkt ]

Politieke partijen in Provinciale Staten hebben hierover een brandbrief gekregen. Bij de opheffing van de veerdiensten van de PSD in 2003 kregen medewerkers die te jong waren voor vervroegd pensioen een wachtgeldregeling. Op dat moment was de pensioengerechtigde leeftijd 65 jaar. Het bereiken van die leeftijd staat in de regeling als het moment waarop het wachtgeld stopt. Inmiddels gaat de leeftijd waarop mensen recht op AOW en hun volledig pensioen krijgen stapsgewijs omhoog. Maar de wachtgeldregeling is niet aan die veranderde pensioenleeftijd aangepast. Gevolg is dat er tussen het stoppen van het wachtgeld en het ontvangen van AOW en pensioen inmiddels zes maanden zit voor de mensen die na 30 september 65 jaar zijn geworden. Dat gat wordt jaarlijks groter tot maximaal twee jaar voor iedereen die na 30 april 1954 geboren is. De ex-PSD'ers wijzen in de brief op het financiële nadeel dat zij ondervinden. Hoe groot dat nadeel is, is afhankelijk van de inkomsten uit het werk dat een ex-PSD'er na 2003 is gaan doen. Het wachtgeld vormt een aanvulling op een eventueel lager salaris. Verder is de hoogte van het wachtgeld afhankelijk van het aantal dienstjaren bij de PSD. Individueel zijn er dus grote verschillen, maar het nadeel kan oplopen tot vele duizenden euro's.Een aantal oud-medewerkers van de voormalige Provinciale Stoombootdiensten is door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd in financieel lastig vaarwater gekomen.

Deze week is bekend geworden dat de provincie de wachtgeldregeling van oud-medewerkers van de Provinciale Stoombootdiensten (PSD) niet aan gaat passen aan de verhoogde pensioenleeftijd. Dat antwoordde gedeputeerde Carla Schönknecht tijdens een vergadering van de Statencommissie op vragen van PvdA en SP.

Gevolg is dat een aantal oud-PSD'ers er nu flink wat euro's bij inschiet. Het gaat om 21 mensen en het zou 1,6 miljoen euro kosten als de regeling wordt aangepast aan de nieuwe AOW-leeftijd.

De wachtgeldregeling die destijds is opgesteld is riant in vergelijking met wat in de huidige tijd gebruikelijk, aldus het provinciebestuur. Na 2003 zijn ambtelijke ontslagregelingen flink verslechterd. Dat was toen ook geen reden de wachtgeldregeling naar beneden bij te stellen. Schönknecht: "We hebben toen een nette regeling afgesproken waar we ons keurig aan houden. Die gaan we nu niet uitbreiden."

Bron pzc.nl / Foto Kees Lems

Sloop en gebiedsontwikkeling veerhaven Perkpolder

Geplaatst 30 dec. 2015 05:34 door Jeffrey van Bastelaar   [ 30 dec. 2015 06:21 bijgewerkt ]

Op 1 September 2011 is Rijkswaterstaat is begonnen met de sloop van de fuik in de voormalige veerhaven van Perkpolder.
Het slopen betrof de dubbeldeks aanleginrichting, het betonnen toeleidingsviaduct, de stalen brug, de heftorens en de betonnen geleidepieren. Ook de oude aanlegsteiger in de haven wordt geheel verwijderd. De sloop was eind december 2011 klaar.

Het voormalige veerplein in Perkpolder had na de verdwijning van de veerdienst in 2003 zijn functie verloren. In 2010 jaar liet Rijkswaterstaat het oude PSD-gebouw, een kantoor en een zand- en zoutloods al weghalen. En een jaar later was de rest van de oude PSD installatie aan de beurd.


De sloop paste goed in Plan Perkpolder, waarin een nieuwe inrichting voor het voormalige veerplein en het omliggend gebied wordt ontwikkeld. Het gaat onder meer om het bouwen van permanente en deeltijdwoningen en het aanleggen van nieuwe natuur, een jachthaven en een golfbaan met achttien holes. Rijkswaterstaat werkt hierin nauw samen met de gemeente Hulst, de provincie, het waterschap Zeeuws-Vlaanderen en de projectontwikkelaars AM en Bouwfonds Property Development.

Het materiaal dat bij de sloop vrijkomt, zoals stalen damwanden, hardhout en beton, werd elders hergebruikt. Het merendeel van het sloopmateriaal werd via het water afgevoerd en een ander deel via de provinciale weg N689. 

Anno 2015 is er van de oude aanlegsteiger voor de dubbeldeksveren niets meer te zien. En ook het veerplein is niet meer te onderscheiden. Kort geleden is de nieuwe aangelegde natuur open gesteld en is het veergebied weer te betreden. Wat rest is alleen de oude veerhaven die gebruikt werd tot 1968 is relatief gespaard gebleven De oude wachtkamer en andere PSD gebouwen zijn al jaren geleden omgebouwd tot woonhuizen en deze zijn dus ook bewaard. Het gaat hierbij om het gebied links onder de dubbeldekswalinstallatie


Hierboven is een overzichtsfoto te zien zo als het in de toekomst moet gaan worden. Rechtsonder waar de bebouwing is te zien ziet u het oude veerplein waar de auto's opstelde om op te boot te rijden. Dit veerplein is al opgehoogd en is steekt nu op de deltahoogte al boven de dijk uit. Dit is nu nog een zandvlakte.

Daar tegen aan is een stuk natuurcompensatie aan gelegd. Dit stuk poldergrond tussen Perkpolder en Walsoorden is al teruggegeven aan de natuur. En staat in met een open verbinding met de Westerschelde. Er is nog een hoop werk te doen maar er is al heel erg veel gedaan.

YouTube-video

Hierboven vind u een mooie animatie zoals het eruit gaat zien als de natuurcompensatie in de polder tussen Perkpolder en Walsoorden klaar is. Zoals ik al eerder vermeldde de buitendijkse natuur is al gerealiseerd en toegankelijk voor het publiek. De natuur kan nu zijn gang gaan zodat volgend voorjaar de dijken weer mooi groen worden en de zandvlakte langzaamaan weer veranderd in een mooi natuur gebied.

Hieronder is een foto reportage te zien van het slopen van de PSD installatie in Perkpolder. Deze fotoreeks is ontstaan door meerdere weken achter elkaar iedere zondag middag te gaan kijken hoe ver ze waren met de sloop van de Veerhaven.

Foto Jeffrey van Bastelaar

Foto Jeffrey van Bastelaar

Foto Jeffrey van Bastelaar

Foto Jeffrey van Bastelaar

Foto Jeffrey van Bastelaar

Foto Jeffrey van Bastelaar

Foto Jeffrey van Bastelaar

Foto Jeffrey van Bastelaar

Foto Jeffrey van Bastelaar

Foto Jeffrey van Bastelaar

Foto Peter Rottier
Foto Jeffrey van Bastelaar

Foto Peter Rottier

Foto Jeffrey van Bastelaar

Foto Jeffrey van Bastelaar

Help de Oosterschelde terug naar Zeeland te halen!

Geplaatst 21 feb. 2015 05:09 door Jeffrey van Bastelaar   [ 21 feb. 2015 09:50 bijgewerkt ]


De werkgroep achter de website Psdnet.nl is aan het proberen de voormalige PSD-Veerboot de Oosterschelde terug te halen naar Zeeland. Als Restaurant en partyschip Willem Jan ligt de Oosterschelde al jaren in Zwolle. Nu het schip te koop staat is dit een unieke kans om dit stukje cultureel erfgoed uit 1933 terug naar de Provincie te halen, een provincie waar het schip thuis hoort.

Op 30 september vond er een eerste overleg plaats in de voormalige verbandkamer van de Koninklijke Maatschappij de Schelde (KMS) in Vlissingen. Hierbij waren 13 geïnteresseerde aanwezig en gingen in gesprek over het behoud van de veerboot.

Hierbij waren onder meer de Stichting Scheepsbouwgeschiedenis Vlissingen (SSV) en de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen (SMEV) aanwezig. De SSV heeft de verbandkamer onder haar hoede genomen en brengt al enige jaren de geschiedenis van de werf onder de aandacht, de SMEV beheert het dokje van perry en de oude Scheldekraan ook.

Sinds het eerste overleg op 30 september heeft de werkgroep niet stilgezeten, zo is er een mogelijke investeerder aan getrokken die de Oosterschelde zou willen aankomen. Daarnaast worden er ook nauwe contacten onderhouden met de Vlissingse stichtingen en de andere betrokkenen.

Situatie zoals het er uit moet gaan zien als de Oosterschelde in Zeeland terug zou keren. (Foto Psdnet.nl)

Het gerenoveerde dokje van Perry is de ideale locatie waar de Oosterschelde zou kunnen komen liggen, Aan boord van het voormalige PSD schip moet plaats komen voor horeca en een museum. De werkgroep psdnet.nl is van mening dat dit een prachtige aanvulling zal zijn op de invulling van de wijk Scheldekwartier. Een mooiere ligging en toekomst kan men niet wensen voor de oude PSD veerboot die nu nog in de verlaten toestand ligt aan de kade in Zwolle. In november 2014 heeft de gemeente Vlissingen heeft al een akkoord gegeven om de Oosterschelde een ligplaats aan te wijzen op het Scheldekwartier, mocht deze aangekocht kunnen worden. De Oosterschelde is dus definitief welkom in de Dokhaven op het oude terrein van de Scheepswerf de Schelde. 

Oproep!

De werkgroep PSDnet.nl probeert dus al maanden de Zijlader naar Vlissingen te halen. De gemeente Vlissingen heeft toestemming gegeven voor de eventuele ligplaats en de huidige eigenaar van de Willem Jan, wil zijn schip voor een redelijke prijs en zonder winstoogmerk verkopen.

De voormalige Zeeuwse veerboot biedt talloze mogelijkheden, Zo kan op het 55 meter lange schip horeca worden gevestigd en eventueel een museum. Het originele teakhouten interieur is nog aanwezig en in de machine kamer is ook de unieke functionerende schelde-Sulzerdieselmotor nog aanwezig.

Voor de Provincie Zeeland en de stad Vlissingen zou de Oosterschelde een prachtige aanwinst zijn, Het oude Psd-veerboot is een stukje cultureel erfgoed met een rijke geschiedenis. Een eventuele verkoop aan een andere partij of zelfs een sloper zou erg zonde zijn. We moeten er nu met heel zeeland voor zorgen dat de Oosterschelde terug komt waar deze hoort. Onder de oude schelde kraan, waar het voor deze en vele andere Zeeuwse Veerboten allemaal is begonnen. Dit is de kans om er voor te zorgen dat er iets tastbaars van de PSD terug te laten keren naar Zeeland.

Mochten er vragen zijn, of mensen die willen helpen aan dit geweldige project die kunnen contact opnemen met de initiatiefnemers van www.psdnet.nl. Zij hebben tevens ook de foto's die ik gebruikt heb geleverd, en delen van de tekst.

Intocht Sinterklaas 1961

Geplaatst 4 dec. 2014 12:50 door Jeffrey van Bastelaar   [ 20 feb. 2015 13:28 bijgewerkt ]

Intocht Sinterklaas Terneuzen 1961.

Morgen is het pakjesavond, dat betekend dus dat Sinterklaas alweer enkele weken in het land is. Zo ook in 1961 toen er tijdens de intocht deze foto werd gemaakt in de veerhaven van Terneuzen.

Te zien is de Ponton met de oprij brug.  De veerboot die links te zien is is vermoedelijk de Prins Willem 1 of de Oosterschelde. Maar dit baseer ik alleen op het feit dat deze boten voornamelijk op de lijn Terneuzen- Hoedekenskerke te vinden waren.

Informatie over de Veerdienst.

Op 5 mei 1930 werd de veerdienst Terneuzen - Hansweert via Hoedekenskerke opgeheven en voer men alleen nog tussen Terneuzen en Hoedekenskerke. In 1932 werd in Hoedekenskerke de aanleg van een echte veerhaven gebouwd. Ook werd de opdracht gegeven tot de bouw van drie nieuwe zijlading schepen genaamd 'Koningin Emma', 'Oosterschelde' en de 'Prins Willem 1' de eerste 'Koningin Emma' heeft voornamelijk op de Oosterscheldedienst Wolphaartsdijk - Zierikzee gevaren.
 
De overtocht van Terneuzen naar Hoedekenskerke duurde bijna een uur en de oversteek was 12 kilometer lang per overtocht konden er 25 tot 30 auto`s mee over. De bestaande aanlegsteiger was enkel geschikt voor veerboten met zijlading en diende dus op een bepaald moment te worden aangepast voor de veerboten met koplading. Na het invoeren van het veertarief in 1950 daalde het reizigersaanbod op de lijn zo drastisch dat de bouw van een nieuwe aanlegsteiger niet rendabel was en de dienst werd in 1972 opgeheven.
 
Op 3 januari van dat jaar werd afscheid genomen van de veerdienst Terneuzen - Hoedekenskerke de 'Prins Willem 1' verzorgde de laatste afvaart, waarmee de laatste klassieke provinciale veerdienst tot het verleden behoorde.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Foto Jeffrey van Bastelaar.

Mop veerdienst Kruiningen-Perkpolder

Geplaatst 23 apr. 2014 11:33 door Jeffrey van Bastelaar   [ 16 aug. 2014 03:59 bijgewerkt ]

Van de veerdienst Kruiningen Perkpolder, die in 2003 is opgeheven wegens het gereedkomen van de Westerscheldetunnel is ook een mop verschenen. Deze is uiteraard hieronder te lezen. Wilt u meer informatie over de veerdienst Kruiningen Perkpolder? Die is te vinden op de pagina veerdiensten.

Een blonde vrouw is zo depressief dat ze een einde aan haar leven wilde maken door in de Westerschelde te springen. Ze stond boven aan de dijk te kijken naar het ijskoude water, toen er een knappe matroos voorbij liep.

De knappe matroos zag haar huilen en kreeg medelijden, Hij sloeg een arm om haar heen en vroeg wat er loos was.

Hij toonde veel begrip en zei dat springen in de Westerschelde de oplossing ook niet was. De matroos stelde voor met hem naar Amerika te varen. Hij zou haar verbergen op zijn schip en als verstekeling naar Amerika smokkelen, hij zou haar elke avond eten komen brengen en zij zou niets te kort komen.

Inderdaad, elke avond vier boterhammen, een stuk fruit en een nacht vol passie... Tot de 17de dag... Ze werd gevonden. "Wat heeft dit te betekenen?" vroeg de Kapitein.

Blondine legt uit: "Ik heb een regeling met een van uw matrozen, ik krijg eten en een gratis reis naar Amerika en hij naait me."

"Dat weet ik wel zeker" zei de kapitein, "want dit is het veer
Kruiningen-Perkpolder."
Foto Kees Lems

Tentoonstelling Zeeuws-Vlaanderen 200 Jaar

Geplaatst 4 apr. 2014 11:09 door Jeffrey van Bastelaar   [ 4 apr. 2014 11:14 bijgewerkt ]

Afgelopen maanden was er in de Basiliek in Hulst een tentoonstelling te zien over het wel en wee van Zeeuws Vlaanderen dat dit jaar 200 jaar bestaat.
Tussen de interessante borden die er hangen, en de vele filmpjes is ook een bord te zien over de PSD.

De tentoonstelling is vandaag in Hulst afgelopen maar is vanaf 1 mei weer te zien maar dan in de gemeente Sluis. (de officiële plaats word nog bekend gemaakt. En vanaf 1 juli zal hij te bekijken zijn in de Gemeente Terneuzen, en ook hier geld dat de officiële plaats nog bekend word gemaakt.

Waar de tentoonstelling precies te zien zal gaan zijn kunt u zeker vinden op mijn site, maar ook op http://www.zvl2014.nl/.
Foto ® Jeffrey van Bastelaar


De complete tekst van het bord is :

De veerboten

 

Zeeuws-Vlaanderen, een landje apart in veel opzichten, ook geografisch. Voor de komst van de Westerschelde tunnel in 2003 was Zeeuws=Vlaanderen vanuit de rest van Nederland enkel via België bereikbaar of via de veerboten. De veerdiensten tussen Breskens en Vlissingen en tussen Perkpolder en Kruiningen vormden vele decennia lang belangrijke verkeersverbindingen. Naast het (economisch belang hadden de veerdiensten ook een sociaal aspect en heeft menig Zeeuws-Vlaming zijn/haar goede herinneringen aan de befaamde erwtensoep en broodjes kroket.

 

Vlissingen - Breskens

 

Al vanaf 1828 voer er tussen Vlissingen en Breskens een particuliere stoomboot gesubsidieerd door de provincie. Vanuit Breskens voer deze boot nog door naar Terneuzen dus eigenlijk was de dienst Vlissingen-Breskens-Terneuzen. In 1842 kocht de provincie de boot en liet de exploitatie over aan een particulier. Pas in 1866 bij de oprichting van de PSD kwam de veerdienst geheel in handen van de Provincie. De provincie kocht de veerboten De schelde en de Stad Vlissingen over van de vorige exploitanten en liet de nieuwe veerboot Zeeland bouw in in 1866. Van de Zeeland is het verhaal bekend over de statenleden die een profvaart gingen maken met de veerboot. De een zeezieker an de ander, terwijl er geen harde wind stond die dag. Een van de Statenleden zij dan ook dat hij 'nauwelijks een geit mede zou durven overzenden. In tegenstelling tot de Zeeland beviel de in 1867 gebouwde Wester-Schelde wel. Deze 31 meter lange houten boot maakte nog tot 1900 deel uit van de Provinciale vloot.

 

Diverse stoomboten met benamingen als Zeewsch-Vlaanderen en Westerschelde deden in de daaropvolgende jaren dienst. In de jaren 20 van de vorige eeuw werd bestloten om van Vlissingen Breskens een kopladingsveerdienst te maken (waarbij auto's aan de ene kant oprijden en aan de andere kant eraf. Daarna volgeden er veerpoten met Koninklijke namen als  koningin Juliana, Prins Bernhard, Prinses Beatrix, Prinses Irene en Prinses Margriet. In de jaren 80 was de capaciteit niet toerijkend meer en begin 1986 werd de eerste dubbeldekker in gebruik genomen. Met de komst van de Westerscheldetunnel in 2003 werd de veerdienst opgeheven . Op  14 maart 2003 werden voor de laatste keer auto's overgezet. Sindsdien is er tussen Breskens en Vlissingen enkel nog een veerboot voor fiets- en voetverkeer.

 

Kruiningen - Perkpolder

 

Toen begin jaren 30 het vervoersaanbod sterk toenam op de dienst Hansweert-Walsoorden werd besloten de veerdienst te verplaatsen naar Kruiningen-Perkpolder, waar meer ruimt was voor uitbreidingen. Al op 6 augustus 1940 kwam de veerhaven van Perkpolder gereed. Op 1 mei 1943 werd ook de nieuwe veerhaven van Kruiningen in gebruik genomen.  Amper tien jaar na de opening van de veerhaven in Kruiningen werd deze volledig verwoest tijden de watersnoodramp in 1953. De veerboot Willemsdorp spoelde door het dijkgat de polder in en de bemanning van de Prins Hendrik beleefde spannende uren om hun schip in de haven in bedwang te houden. De veerdienst zou de rest van het jaar uit de vaart zijn. Op 1 mei 1954 werd de haven heropend en kon de dienst naar Perkpolder worden hervat.

 

Vanwege het toenemende verkeer werd op 4 juni 1986 de Prinses Christina met nieuwe dubbeldeksfuiken in gebruik gekomen. Vanaf nu konden auto's gebruik maken van twee boven elkaar gesitueerde rijdekken. Na 60 jaar wed de veerdienst opgeheven. Op 16 maart 2003 vertrokken de twee veerboten naar Vlissingen.

 

Tekst stichting 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen.


De foto's
Originele foto's Stichting Zeeuws Vlaanderen 200 jaar / Deze foto's Jeffrey van Bastelaar.

Stripboek Zeeland 2000 jaar geschiedenis in Strip

Geplaatst 26 jan. 2014 04:02 door Jeffrey van Bastelaar

In het in 2010 verschenen stripboek Zeeland 2000 jaar geschiedenis in strip, dat de rijke historie van zeeland verteld aan de hand van een stripavontuur zijn ook de PSD veerboten aan bod gekomen. Omdat deze uiteraard ook horen tot de geschiedenis van Zeeland

® Stripboek 2000 jaar geschiedenis Zeeland

Op de eerste foto word verteld dat ook in Zeeland de vooruitgang niet stil lag, en dat de verbindingen tussen te eilanden eeuwen lang werd onderhouden door verschillende veerdiensten. Daarbij waarschijnlijk de veerboot de Westerschelde te zien.

Ook komt het veer Terneuzen Hoedekenskerke in het boek voor Het plaatje speelt zich af in 1916 op de strekdam in Terneuzen, vermoedelijk is hier de veerboot de Prins Willem 1 te zien.

® Stripboek 2000 jaar geschiedenis Zeeland

Op het tweede plaatje word aan de lezers verteld dat door de Deltawerken vele veerdiensten in Zeeland zijn verdwenen, denk hier bij aan bijvoorbeeld Veere - Kamperland, en Kats - Zierikzee. Ook is hier de het veer Zijpe-Anna Jacobapolder te zien. Een veer dat Niet tot de PSD behoorde. Wel werd daar gevaren met schepen die ook nog dienst hebben gedaan bij de PSD. (daar vind u meer over op de pagina "enkeldeksveerboten".

En toen in 2003 was de Westerschelde tunnel gereed, en werden ook de laatste PSD veren opgeheven en hield de PSD op te bestaan. Met waarschijnlijk de Prins Willem Alexander onderaan het plaatje.


Prins Willem-Alexander 1973

Geplaatst 28 dec. 2013 06:51 door Jeffrey van Bastelaar   [ 28 dec. 2013 06:54 bijgewerkt ]

Uit het Fotoarchief van Roel van Kleef is een uitzonderlijke foto van de Prins Willem Alexander richting mijn kant gekomen. (Foto onderaan dit bericht)

Op de foto uit 1973 is de toen nog nieuwe Dubbeldeksveerboot Prins Willem-Alexander met bouwjaar 1970 te zien.  Bijzonder op deze foto is het feit dat op de 2 stuurhuizen de toch wel kenmerkende oranje kappen nog niet zijn aangebracht. 

Ook de deur op het bovenste autodek is nog niet voorzien van de ramen. Dit is pas gebeurd na de ramp met de Herald of Free Enterprise, deze onfortuinlijke ferry kapseisde  op 6 maart 1987, vlak na vertrek naar Dover uit de haven van Zeebrugge, en 193 mensen lieten het leven.

Na deze ramp zijn op de Prinses Christina en Prins Willem-Alexander veel gebeurd. Zo de twee autodekken binnen in dicht gemaakt en de trappen waren vanaf toen te betreden met afsluitbare deuren. En zoals al eerder vermeld zijn er dus ook ramen gekomen in de anders helemaal dichte afsluitbare deuren op de autodekken. Ook is er toen sprinkler installatie aangelegd voor als er eventueel brand uit brak.

De Prins Willem-Alexander heeft altijd gevaren op Kruiningen-Perkpolder. De reden waarom ze nooit is ingezet op Vlissingen-Breskens heeft te maken met de zijwind gevoeligheid en het feit dat de Prins Willem-Alexander geen boegschroeven had. Toch heeft hij begin jaren 90 een keer dienst gedaan op Vlissingen-Breskens. Ook is de Prins Willem Alexander op 16 maart 2003 in de fuik van Vlissingen geweest om auto’s te lossen die de laatste reis van de veerboot over de Westerschelde meegemaakt hebben.


Veerboot MS Prins Willem-Alexander in 1973, drie jaar na de oplevering aan de PSD aan de extra kade in Kruiningen, Foto is hoogstwaarschijnlijk gemaakt van het zusterschip de Prinses Christina.
Foto Roel van Kleef ®

Op 29 maart 2003 is het schip definitief verkocht samen met de MS Prinses Christina en MS Prinses Juliana aan rederij Matacena Lines in Reggio di Calabria (Italië) De MS Prins Willem-Alexander is gekocht voor de dienst tussen Messina en Villa San Giovanni op de straat van Messina onder Portugese vlag. Op 16 mei 2003 is het schip omgedoopt tot Athos Matacena. Sinds dien heeft hij niet veel meer gevaren.

Op14 december 2012 vertrok de Athos Matacena gesleept door de sleepboot Hypsas uit Reggio di Calabria. Een uurtje later zou ook zusterschip Ladies Matacena vertrekken naar het sloopstrand van Aliaga in Turkije. Dit was het resultaat van jarenlange inspanningen van de havenautoriteit van Reggio di Calabria die graag de kaderuimte zou gebruiken ten behoeve van cruiseschepen.Op 22 december 2012 kwam de Athos Matacena na een reis van een aantal dagen rond 10 uur aan in Aliaga.
 
In Aliaga was de Prins Willem-Alexander geen lang leven beschoren. Na nog geen twee maanden na aankomst in de Turkse Stad is van de Willem-Alexander geen spoor meer te bekennen, en herrinneren alleen de foto's, filmpjes en gedachten nog aan deze Zeeuwsche veerboot.

Foto boven : Jeffrey van Bastelaar / Foto midden Roel van Kleef ®


Beeldmateriaal Ingebruikname veerboot prinses Juliana

Geplaatst 9 aug. 2013 13:37 door Jeffrey van Bastelaar   [ 9 aug. 2013 13:45 bijgewerkt ]

Via het instituut beeld en geluid in Hilversum is er beeldmateriaal van het Polygoonjournaal van 1 februari 1932 beschikbaar gekomen op de website www.openbeelden.nl. Op deze bijzondere beelden is te zien hoe de genodigde bij de ingebruikname aan boord gaan en de boot word in het geheel gefilmt. De tweede boot die te zien is is de Koningin Wilhelmina. Het zusterschip van de Juliana.
 
De kiel van de Prinses Juliana werd gelegd op 2 april 1931. Op 12 oktober van dat jaar werd ze gedoopt en te water gelaten. Op 29ste januari 1932 werd de Prinses Juliana overgedragen aan de Provinciale Stoombootdiensten en in dienst gesteld tussen Vlissingen en Breskens. De Juliana was een veerboot die geen lang leven beschoren was. Want al in 1944 is hij door de Duitsers tot zinken gebracht.

De veerboot lijkt op de Koningin Wilhelmina, maar er zijn wel degelijk kleine verschillen. Zo had de Prinses Juliana een andere klepconstructie op de voorkant van de boot en drie reddingboten op het schoorstenendek. Daarnaast was het de eerste dieselelektrisch voorgestuwde veerboot van de PSD, de Wilhelmina was dieselmechanisch voorgestuwd. Samen met de Koningin Wilhelmina voer de Juliana op Vlissingen – Breskens. Vanaf 1932 was die veerdienst voor die tijden een uiterst moderne veerdienst.

Ingebruikname veerboot Prinses Juliana

 

 Video zoals vermeld eigendom van Beeld en Geluid in Hilversum

 
 

1-10 of 30