ארגז הכלים למורה המקוון
חדש
יחידת לימוד שפיתחתי במתמטיקה-גיאומטריה לכיתות ה'-ז'
"טרנספורמציות מנטליות בגופים הנדסיים"
לקידום חשיבה מרחבית
מבוסס על מחקר שערכתי
היכנסו לאתר התוכן החינוכי
אשמח לתגובות (יש להקליד באתר התוכן החינוכי את אותם הפרטים כמו של צפייה בתלושי השכר/ מנב"סנט/ כניסה למודל)
מה רואה מריו?
חדש
יחידת לימוד שפיתחתי במדעים לכיתות ה'-ז':
"המרוץ לחלל" (יחידה מפעילה, עתירת מדיה, לכיתות ה' ומעלה )
היכנסו לאתר התוכן החינוכי
אשמח לתגובות (יש להקליד באתר התוכן החינוכי את אותם הפרטים כמו של צפייה בתלושי השכר/ מנב"סנט/ כניסה למודל)