Kezdőlap

Ez a honlap a keresztenyek.hu csoport tanításainak és életvitelének objektív, Biblián alapuló cáfolata, valamint a közösséggel valaha kapcsolatba került emberek személyes tapasztalatainak gyűjteménye. A honlap nem a csoport ellen, hanem értük (is) készül, de ki kell mondanunk hitünk és a Biblia alapján, hogy ez a csoport nem tekinthető kereszténynek, mivel a kereszténység alaptanítását tagadják, ennek következményeként életvitelük, gyülekezetük működése és teológiájuk a Bibliával számos helyen ellenkezik.

Bentlévő tagok számára szeretnénk, ha ezek az írások már meglévő kérdéseik felelevenítését vagy azokra adott válaszaik újragondolását eredményeznék. 

Kizárt tagoknak megerősítést és bátorítást szeretnénk nyújtani. Akik pedig a csoportra, mint egyedül üdvözítő egyházra tekintenek és visszavágynak közéjük, azoknak szintén alapkérdések újragondolására szolgál. 

Hozzátartozóknak tájékoztatást nyújt a csoport gondolkozásáról, életmódjáról, valamint tanácsot arra, hogy mit és hogyan célszerű illetve nem célszerű tenniük.

Akik a jövőben ismerkednek meg velük, számukra információt szeretnénk adni, hogy ne legyenek készületlenek, idejében halljanak a közösség olyan tanításairól, amiket ők csak később mondanak ki. Így szeretnénk felhívni keresztény fiatalok, ifjúsági csoportok, gyülekezetek figyelmét a szektára.


Minden olvasónktól az alábbi címre várjuk kritikájukat, észrevételeiket, gondolataikat, írásaikat, bizonyságtételeiket:stat
Comments