Ĉefa paĝo - Orri nagusia - Página principal

Esperanto-tago 2023

Tago de Esperanto 2023 

------ Esperante ------

Tago de Esperanto

26-a de julio 2023

La Internacia Lingvo, kiu laboras por paco, daŭripova evoluo kaj monda dialogo.

------ Eûske ------

Esperantoaren Eguna

2023ko uztailaren 26a

Pakea, garapen iraunkorra eta munduko dialogoaren alde lan egiten duen Nazioarteko Hizkuntza. 

------ Hispane ------

Día del Esperanto

26 de julio de 2023

La Lengua Internacional que trabaja por la paz, la evolución sostenible y el diálogo mundial.

Curso de Esperanto 2023

El idioma internacional neutral

COMIENZO DEL CURSO: Viernes 10 de marzo a las 19:30h

CURSO TRIMESTRAL (Marzo –junio 2023). Todos los viernes 19:30h-20:30h.

Plazas limitadas 13 alumnos/as. ENSEÑANZA GRATUITA, excepto libros del curso: diccionario Español-Esperanto/ Esperanto-Hispana y libro de texto “Hessa metodo”. Total: 30 euros.

INSCRIPCIÓN por correo electrónico:“esperantobi@gmail.com” o por tfno.: 656776065 (David). MAS INFORMACIÓN: Facebook “esperanto Bilbao”,

https://sites.google.com/site/esperantobi/home.

GRUPO ESPERANTISTA DE BILBAO (fundado en 1906)

C/Barrenkale-Barrena 7 – 1º Dcha (Bilbao)

Esperanto Ikastaroa 2023

Nazioarteko hizkuntza neutrala

HASIERA: martxoak 10 (ostirala 19:30 h)

HIRUHILABETEKO IKASTAROA (2023ko martxoa-ekaina). Ostiraletan: 19:30-20:30). 

Plaza mugatuak 13 ikasle. DOAKO IKASTAROA, materiala izan ezik: Español-Esperanto/ Esperanto-Español hiztegia gehi “Hessa” ikasliburua (30€).

IZEN-EMATEA: posta elektronikoz (esperantobi@gmail.com) edo telefonoz (656776065, David). Facebook: “esperanto grupo Bilbao”,

https://sites.google.com/site/esperantobi/home.

BILBOKO ESPERANTO-TALDEA (1906. urtean sortua)

Barrenkale Barrena 7 – 1.esk. (Bilbao)

Ez dakizula zer den Esperantoa?

Honako podkast honetan Esperantoaren historia eta apur bat gramatika be entzun daikezu era atseginean, eta, gainera,  euskera dotorean!! 

- Zer gehiago behar ete dozu jada entzuteko?  (Kion pli vi bezonas por nun aûskulti?)

- A bai: podkastaren esteka, jakina! ;-)  Horra hori...   (Ho jes: la ligilon al la podkasto, kompreneble!  ;-)  Jen ĝi...  )

ivoox: Doktoro Esperantoren nazioarteko hizkuntza

202306.pdf

Lasta "Nia Ponto" jam legebla kaj elŝutebla.

APRILO/JUNIO 2023 - Nro. 135 (2/23)

Ĝi portas tiuj ĉiuj novaĵoj :

'Lingvo Internacia': Opinia artikulo en la ĵurnalo EL CORREO

14an de januaro 2022

La Bizkaja ĵurnalo EL CORREO publikigis opinian artikolon pri Esperanto la 9an de januaro 2022. La teksto, verkita de Mila Beldarrain en la hispana lingvo, laûdis la neutralecon kaj facilecon de Esperanto kiel ponta lingvo.

Bedaûrinde, tio ĉi artikolo estas nur legebla en papera versio de la ĵurnalo aû en pagita reta versio. Jen la ligilo: 'Lingvo Internacia'

Somos el Grupo Esperantista de Bilbao, asociación cultural, sin ánimo de lucro, dedicada a la difusión y enseñanza de la lengua internacional Esperanto.

Estamos registrados en el Registro de Asociaciones del Departamento de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco, con el número: AS.R.P.B.00065 (ver certificado) (ikusi ziurtagiria).

Grupo Esperantista

Barrencalle Barrena, 7-1º dcha.  48005 BILBAO

Móvil: 658.709.087       e-mail: esperantobi@gmail.com

Kunven-tago: Vendrede,  19:30 - 21:00.

Bisita-eguna: Barikuetan,  19:30 - 21:00.

Día de reunión: Viernes, 19:30 - 21:00.

=== Eo ===

Kursoj por lerni Esperanton ĉiujare, ekde februaro ĝis junio.


=== Eu === 

Esperanto ikastaroak urtero, otsailetik ekainera.


=== Es ===

Cursos de Esperanto todos los años, de febrero a junio.