Monument ter ere van de zusters Franciscanessen

Op de begraafplaats dichtbij het hek aan de St. Jeroensweg bevindt zich een bijzonder monument. Het is een herinnering aan de Zusters Franciscanessen van Heythuijzen, die in verschillende sanatoria werkzaam waren. Daar werden tuberculose-patiënten verpleegd. Sommige zusters konden door hun contact met de patiënten zelf besmet raken. Zij werden in het klooster Sint-Jozef in Haus Briesen in Noordwijk aan Zee verpleegd. In de periode 1922-1935 zijn er veertien zusters overleden. Zij werden op een afzonderlijk gedeelte van het kerkhof begraven. De congregatie heeft toen een grafmonument in de vorm van een kruis geplaatst. Daarbij het opschrift: Rustplaats der eerw. Zusters Franciscanessen van Heythuisen.
Het grafmonument uit de periode 1922-1935 zoals het eruit zag kort na de onthulling van de sokkel met gedenkplaat op 16 augustus 2007.

Gedenkplaat met de namen van veertien zusters die in de periode 1922-1935 zijn overleden. Onthuld op 16 augustus 2007.

Oud-pastoor W.J. Kleijn heeft naar de lotgevallen van de zusters een onderzoek verricht. Zijn bevindingen zijn neergelegd in een boekje, waarin de namen van de overleden zusters zijn opgenomen. Uit respect voor de inzet van deze veelal nog jonge vrouwen is op 16 augustus 2007 naast het bestaande grafmonument een gedenkplaat op een sokkel onthuld.