Startpagina


Jeroensommegang - zondag 19 augustus 2018


'St. Jeroen en zijn kerk' vanaf Eerste Pinksterdag beschikbaar

De eerste gelegenheid om de bestelde boeken op te halen is op Eerste Pinksterdag - zondag 20 mei na de viering van 10.00 uur in de Maria ter Zeekerk, Nieuwe Zeeweg 75, Noordwijk aan Zee (dus niet in de St. Jeroenskerk).

Na 20 mei is er iedere zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur tijdens de Open Kerk in de St. Jeroenskerk gelegenheid de bestelde boeken op te halen.


Presentatie 'St. Jeroen en zijn kerk' - Eerste Paasdag - zondag 1 april 2018


De nieuwe uitgave die ter gelegenheid van het jubileumjaar Jeroen 125 op stapel staat zal op Eerste Paasdag op zondag 1 april in de St. Jeroenskerk in Noordwijk-Binnen worden gepresenteerd. Na afloop van de eucharistieviering om 10.00 uur is er gelegenheid enkele exemplaren van het nog te verschijnen kleurrijk boek 'St. Jeroen en zijn kerk' achter in de kerk in te zien. Het is dan ook de laatste gelegenheid om op het boek in te tekenen voor de speciale prijs van 15 euro (na verschijnen 25 euro).
Voor degenen die al hebben ingetekend is het boek beschikbaar vanaf Eerste Pinksterdag - zondag 20 mei.

U kunt ook € 15,-- overmaken op betaalrekening nr. NL90 INGB 0000 107719 t.n.v. Parochie St. Maarten, St. Jeroen en Maria ter Zee, onder vermelding van 'Jubileumboek'.  Vermeld u ook naam en adres, telefoonnummer en - indien mogelijk - emailadres.

Jeroen - Noordwijk - 125 jaar bedevaartplaats


Het afgelopen jaar (2017) is een belangrijke gebeurtenis uit het verleden  van de St.-Jeroenskerk herdacht en gevierd. In 1892 verhief paus Leo XIII de kerk tot bedevaartkerk. Dit betekende dat Noordwijk voor de tweede maal in zijn geschiedenis bedevaartplaats werd.

Op 16 april is het jubileumjaar van start gegaan. Daarna hebben tal van activiteiten in de loop van het jaar in het kader van Jeroen-Noordwijk-125 jaar bedevaartplaats plaatsgevonden. Op 7 november is de afsluitende viering van het jubileumjaar geweest. Een speciale website www.jeroen125.nl geeft informatie.