zwakke werkwoorden stam op d/t

Bij zwakke werkwoorden waarvan de stam eindigt op een d of een t krijg je bij de vormen du, er/sie/es, ihr en het voltooid deelwoord een extra e.

Voltooid deelwoord = ge + stam + et Bv= gearbeitet