Tips en informatie

Op deze pagina vind je tips en informatie voor je eindexamen Duits.

Algemene informatie en tips:

  • Het eindexamen duurt 2 uur (VMBO/Mavo). Gebruik je tijd goed en blijf niet te lang stil staan bij 1 vraag.
  • Je mag schrijven in je boekje: doe dat dan ook. Markeer belangrijke zinnen, woorden en signaalwoorden.
  • Zoek alleen woorden op in het woordenboek die ook echt nodig zijn om de tekst te kunnen begrijpen.
  • Lees de vraag goed door! In de vraag staat al informatie die je op weg helpt.
  • De antwoorden van meerkeuze vragen staan op alfabetische volgorde. Er zit dus geen systeem in de antwoorden.
  • Ken de signaalwoorden. Deze geven bepaalde functies aan en kunnen helpen bij het vinden van het juiste antwoord.
  • Kijk ook naar de titel, plaatsjes en bijschriften. Zo kun je vaak al voorspellen waar de tekst over gaat.
  • Oefenen: oefen de signaalwoorden, examenwoorden en leesstrategieën.