Tekstverbanden - woorden

Tekstverbanden

Tijdens je eindexamen worden er vaak vragen gesteld over tekstverbanden. De woorden hieronder kunnen verbanden tussen tekstdelen weergeven.