Haben, sein und werden

Haben, sein en werden zijn sterke werkwoorden. Deze kun je dan ook het beste gewoon uit je hoofd leren. Er zijn geen echte ezelsbruggetjes voor.

Het werkwoord: haben (hebben)

Het werkwoord: sein (zijn)

Het werkwoord: werden (worden,zullen)

Uitlegvideo's haben en sein: