Voorzetsels 3de en 4de nv

Er zijn verschillende groepen voorzetsels waarna je altijd een bepaalde naamval krijgt.

Voorzetsels met 3de naamval:

* Het voorzetsel entgegen staat er achter!

Voorzetsels met 4de naamval:

* Het voorzetsel entlang staat er altijd achter!