Modalverben + wissen

Modalverben tegenwoordige tijd:

Modalverben hebben in de tegenwoordige tijd een klinkerverandering van het enkelvoud naar het meervoud (behalve bij sollen). En de ich en de er/sie/es vormen hebben geen uitgang. Wissen is eigenlijk geen Modalverb, maar lijkt er veel op qua vervoeging en wordt daarom vaak meegenomen in de rijtjes van de Modalverben.

dürfen: mogen, toestemming hebben

können: kunnen, in staat zijn

mögen: leuk vinden, zin hebben, houden van

müssen: moeten (noodzakelijk, kan niet anders, vanzelfsprekend)

sollen: moeten (van iemand anders)

wollen: willen

wissen: weten

Modalverben verleden tijd:

Bij de modalverben in de verleden tijd gelden de volgende regels:

  • Je krijgt nergens een Umlaut
  • Vervoeging net als het standaard zwakke werkwoord in de verleden tijd, ook hier krijgt de er/sie/es vorm krijgt dezelfde uitgang als de ich vorm.