voltooid deelwoord sterke werkwoorden

Net als in het Nederlands heb je ook in het Duits voltooid deelwoorden van sterke werkwoorden. Ook deze eindigen in het Duits vaak op -en. En bij deze werkwoorden verandert in de verleden tijd ook de stamklinker. Het zijn dus vaak dezelfde sterke werkwoorden als in het Nederlands. Bijvoorbeeld. Ik ben gevallen - ich bin gefallen.