หน้าแรก

" คณิตศาสตร์เป็นราชินีของวิทยาศาสตร์ และเลขคณิตเป็นราชินีของคณิตศาสตร์ " (KARL FRIEDRICH GAUSS)

" พระเจ้าได้สร้างจำนวนนับขึ้นมา ส่วนที่เหลือเป็นผลงานของมนุษย์ " (LEOPOLD KRONECKER)

" ถ้าให้สถานที่อันเหมาะสมให้ฉันยืน และคานที่ยาวเพียงพอ ฉันก็จะสามารถทำให้โลกเคลื่อนได้ " (ARCHIMEDES)