1. PROJEKTBESKRIVELSE

Hvorfor karakterfri klasse? 

Ideen om den karakterfrie klasse udspringer fra lærerne på Odder Gymnasium, der i stigende grad oplever, at eleverne er mere fokuserede på at få gode karakterer end på at lære noget. Dette resulterer blandt andet i en elevadfærd, der er kendetegnet ved:

- vægring mod at ikke deltage aktivt i den daglige undervisning (for tænk nu hvis læreren opdager, at jeg ikke kender svaret på spørgsmålet)

- tendens til at holde sig til det "sikre" lærebogsstof frem for at udfordre sig selv

- ensidigt fokus på eksamen og bedømmelse frem for på læring og studiekompetencer


Der er ingen tvivl om, at mange gymnasieelever føler et voldsomt pres fra omgivelserne for at opnå gode karakterer. Nogle elever ender med at blive så pressede, at de ender med stress og depression og andre ender med at snyde sig til gode karakterer i både de daglige afleveringsopgaver og til eksamen. 

Ved at fjerne karaktererne fra den daglige undervisning håber vi på, at vi også fjerner noget af det pres, som eleverne oplever. Vi ønsker, at eleverne bliver bedre til at navigere mellem "træningsrummet" , hvor det handler om at lære, at udfordre sig selv og at begå fejl og "performancerummet" hvor der er fokus på at præstere. 


Hvad gør vi ? 

Eleverne får ikke karakterer for deres skriftlige afleveringer. Derimod får de grundig feedback fra deres lærer med fokus på, hvad der fungerer og hvad der skal arbejdes videre på. 

Eleverne får standpunktskarakterer og årskarakterer (som krævet af loven). Disse karakterer står dog ikke alene, men bliver understøttet af elevsamtaler, der fokuserer på "feed forward" dvs.  hvordan kan eleverne forbedre deres læring fremadrettet. 


Inspiration

Vi har primært ladet os inspirere af Carol Dwecks forskning i mindset.  Mindset er blevet en vigtig fælles reference for lærere og elever og udgør således et fundament for den karakterfrie klasse: 

Mindset teorien tager udgangspunkt i, hvordan vores selvopfattelse er styrende for vores liv både i forhold til skole, arbejde, parforhold og forældreskab. Vores selvopfattelse influerer på vores selvværd og selvtillid, vores kreativitet og mødet med modstand eller udfordringer.

I følge Dweck har vi alle et enten fastlåst tankesæt (fixed) eller et udviklende tankesæt (growth). Det skal ikke forstås som et "enten eller", man kan sagtens have elementer af begge tankesæt eller have forskellige tankesæt på forskellige områder.


Det fastlåste tankesæt (Fixed Mindset) er kendetegnet ved:

- en overbevisning om, at intelligens, personlighed og kreativitet er statiske - det er ikke noget, der kan udvikles

- du er født med de evner, du har

- "Hvo intet vover, intet taber"


Det udviklende mindset (Growth Mindset) er kendetegnet ved:

- en overbevisning om, at folk har forskellige talenter og temperamenter, men alle kan ændre sig ved at gøre en indsats

- evner kan tilegnes med hårdt arbejde (ikke at forveksle med, at vi alle sammen kan blive "en Messi")

- "hvo intet vover, intet vinder".


Derudover bruger vi bl.a. også elementer fra Hatties tese om synlig læring til at støtte om den formative evaluering, Noemi Katznelson om unges motivation og lyst til læring og uddannelse samt Camilla Hutters om lærings- og performancekultur.

Odder Gymnasium_Forandringsteori.pptx

Sidst men ikke mindst lader vi os inspirere af hinanden og af vores andre kolleger i gymnasier og folkeskolen! Comments