Eureka Swets!

Eureka, ik heb gevonden. Hoe vaak zal Johannes Swets Azn. dit verzucht hebben? Na eindeloos studeren, proberen , mislukken en opnieuw beginnen.  En als dan toch iets lukte, eureka! 

Johannes Swets Azn. leefde in een dynamische tijd. In de wereld om hem heen greep de mechanisatie snel om zich heen. Als opzichter bij de spoorwegen zal hij daarvan goed doordrongen zijn geweest. Een nieuwere, snellere tijd kwam er aan. Om die snelle tijd mogelijk te maken, moesten nog wel de nodige uitvindingen worden gedaan.  Johannes Swets Azn. droeg daaraan zijn steentje bij. 

Deze website volgt Johannes Swets Azn. in zijn periode als direkteur van Stadswaterwerken in Kampen. Het waren zijn gloriejaren als uitvinder, ze duurden vijftien jaar lang.  

Eureka Swets! is de bijdrage van cultuurZIEN aan de Maand van de Geschiedenis 2023.

cultuurZIEN, 2023