Velkomin á vef Byrjendalæsis

Hér má finna upplýsingar um samvirku læsiskennsluaðferðina Byrjendalæsi og þær grunnstoðir sem hún byggir á. Á vefnum má einnig finna fjölbreytt verkefni og verkfæri sem hægt er að nýta til að efla læsisnám barna á yngsta stigi. Við vonum að lesendur hafi gagn og gaman af að því að skoða efnið á vefnum. Takk fyrir innlitið!

Hvað er Byrjendalæsi?

Byrjendalæsi er samvirk nálgun í læsiskennslu barna 1. og 2. bekk. Margir skólar nýta einnig aðferðir Byrjendalæsis í 3. og 4. bekk og vinna með Byrjendalæsi í læsiskennslu á yngsta stigi.

Byrjendalæsi sækir innblástur til kenninga um hugsmíðahyggju og nám án aðgreiningar þar sem gert er ráð fyrir að börn læri best í samfélagi jafningja, með samvinnu, stigskiptum stuðningi og hvers konar námsaðlögun sem auðveldar kennurum að koma til móts við ólíkar þarfir þeirra og áhugasvið.


Grunnstoðir Byrjendalæsis byggja m.a. á kenningum Gudschinsky, Frost, Rumelhart, Solity og Leimar. Ennfremur var stuðst við NRP2000 rannsóknina þar sem m.a. kemur fram mikilvægi þess að kennsluaðferðir í læsi feli í sér nálgun sem nái til allra þátta móðurmálsins. Þannig er vinna með tal, hlustun, lestur og ritun felld í eina heild undir hatti læsis. Ennfremur eru sértækir þættir tungumálsins, svo sem hljóðvitund, réttritun, skrift, orðaforði og lesskilningur tengd inn í ferlið.

Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri hefur staðið að þróun kennsluaðferðarinnar Byrjendalæsi í samvinnu við skóla víðs vegar um land frá árinu 2004. Áhugasamir sem vilja kynna sér aðferðina betur er bent á að setja sig í samband við starfsfólk MSHA.

Höfundur og forystumaður um innleiðingu aðferðarinnar er Rósa Eggertsdóttir.

Þróunarsjóður námsgagna styrkti gerð vefsíðunnar.