Vuxenutbildningen

Mediatek Tingsholm är skolbiblioteket på Tingsholmsgymnasiet, SFI och Vuxenutbildningen i Ulricehamn. Vi samarbetar med lärarna kring lektioner och annat studierelaterat. Vi hoppas att ni skall trivas med oss i Mediateket.

Här sammanfattar vi något av det vi erbjuder vuxenutbildningens elever.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen gäller för kurser som läses på plats eller som närdistans på Vuxenutbildningen i Ulricehamn. Går du en distansundervisning via Hermods så gäller oftast helt andra böcker.

Skall du låna kurslitteratur? Gör så här: Ni kan så fort som ni får ert antagningsbesked ställa er i kö på böckerna som ni behöver. Börja med att leta i vår bibliotekskatalog för att se om vi redan har boken hemma. Du kan där även reservera de böcker som finns tillgängliga och sedan hämta dem på Mediateket.

Om vi har tre exemplar av boken så är det de tre första som får låna. Vi plockar fram böckerna som därefter skall hämtas inom 5 dagar (vid lov är tiden ofta förlängd – kolla i brevet du fick om sista datum att hämta boken). Eftersom lånen blir på terminslån kommer vi att utgå från att de resterande i kön inte vill ha boken och reservationerna kommer att tas bort.

Andra ställen att handla på

  • Facebook: Grupper som Ulricehamn köp & sälj, Studentlitteratur köp & sälj och Tranemo köp & sälj är bra grupper där det ofta går att få tag på böckerna. Även gruppen Kurslitteratur köp & sälj är bra – men den är för hela landet och porto tillkommer.
  • Lärcenters anslagstavla – här sätts annonser upp av tidigare elever som snabbt vill bli av med sin kurslitteratur.
  • Akademibokhandeln i Ulricehamn
  • AdLibris och Bokus – som även erbjuder gratis porto om man kan stå ut med att vänta några dagar ytterligare.
  • Studentapan - nya och begagnade böcker
  • Digitala böcker kan man köpa via exempelvis Digibok och Ordochbok.
  • Bokbörsen

Kurslitteratur

Skolstart (januari och augusti)

Läs mer på särskild sida om vad som gäller.

Terminsslut (juni och december)

Läs mer på särskild sida om vad som gäller.

Fjärrlån

Vi kan med vissa böcker hjälpa till med fjärrlån från andra bibliotek i Sverige om detta behövs.

Bra att veta kring fjärrlån: Mediateket lånar om så långt det är möjligt, men vi kan inte styra över lånetiden hos det andra biblioteket. Ni är därför aldrig garanterade att få låna hela terminen.

Viktiga datum

  • 11 november: Från detta datum kan ni låna kursböcker på terminslån. Lånet blir då till den 2 juni.
  • 1 maj: Från detta datum kan ni låna kursböcker på terminslån. Lånet blir då till den 18 december.

Läsa för eget nöje

Som skolbibliotek har vi självfallet mängder av böcker som ni kan läsa för ert eget nöjes skull – kom gärna till oss för att få bra lästips eller för att själv leta efter blivande favoriter.

Läromedel

För Vuxenutbildningen har vi begränsat med läromedel – här är det ”terminslån” som gäller (till början av juni eller mitten av december). För de lärarledda lektionerna har vi 2-6 böcker av varje bok, men när böckerna är slut så kan ingen mer låna.

Vi har även tillgång till Stadsbibliotekets böcker, men där gäller inte terminslån.

Tidningar

Via Pressreader har ni alltid mer än 7000 dagstidningar och magasin från hela världen tillgängliga. Om du startar appen när du är på skolan har du tillgång till Pressreader även hemma i 48 timmar!

Självklart har vi lokaltidningarna UT, BT och STT, vid sidan om en del pedagogiska tidskrifter, och fördjupande magasin om dagsaktuella frågor. Dessa finns tillgängliga på plats.

Datorer

Vuxenutbildningens elever kan generellt sett inte låna datorer. Christian Jonsson på Lärcenter är den du pratar med för att kolla om det är möjligt.