Nyanställd

Peter och Carin

Välkommen till Skolområde Tingsholm!

På denna sida listar vi något av det som är bra för er att veta om när ni börjar jobba inom skolområdet. Har ni frågor om något av detta, får ni mer än gärna höra av er till oss - kontaktuppgifter hittar ni längst ner på sidan.

Kurslitteratur

Många i personalen läser kurser på högskolan vid sidan om sitt arbete. Vi kan hjälpa till med fjärrlån från andra bibliotek i Sverige om detta behövs.

Läs mer: Pedagog och Kurslitteratur till högskolestudier

Material på modersmål

På Mediatek Tingsholm har vi skönlitteratur på väldigt många språk, självfallet med fokus på ungdomar och vuxna. Ni är välkomna att botanisera där eller kontakta skolbiblioteket på just din skola för att hitta mer. Även Stadsbiblioteket har många böcker på andra språk.

Vi erbjuder även hundratals länkar till material inom olika ämnen på andra språk. Här tar vi gärna emot er hjälp så att vi kan utöka länkbeståndet.

Läs mer: Modersmål

Dator till personal

Personal (i första hand lärare på en tjänst om mer än en halvtid) får låna en bärbar dator för användning i tjänsten. Detta gör ni hos vaktmästaren.

Läs mer: Pedagog

Samarbeta med Mediateket

Vi har några enkla önskemål och dessa är att höra av er innan ni planerar att ha lektioner i Mediateket, att ni hör av er i god tid före det att eleverna skall låna böcker (detta sistnämnda gäller självfallet inte introduktionsdagarna) samt att ni efter Mediatekets stängningsdags ser till att det är i ordning utifall att ni släppt in elever i lokalen.

Läs mer: Pedagog

SFI-pedagoger

Lärarna på SFI har själva bestämt om en viss hantering av läromedel för SFI-eleverna.

Läs mer: SFI-pedagog

Låna böcker från Mediateket

Du är självfallet även välkommen att låna böcker för ditt eget glada nöjes skull. Om du inte redan har haft ett lånekort i Ulricehamns kommun har vi nu skapat ett för dig. Du använder ditt personnummer (10 siffror) och en pinkod på 4 siffror (oftast samma som de 4 sista siffrorna i personnumret) för att låna i vår automat. Din jobbmejl finns inlagd för påminnelser inför lånetidens slut, om du inte tidigare haft en annan e-postadress i bibliotekssystemet.

Läs mer: Bibliotekskatalogen

Digital Pedagogik

Digitala läromedel var tidigare ett komplement i undervisningen, men går alltmer mot att bli basen för kunskapsutvecklingen. Användningen av digitala lärresurser ökar och tillgången är i sig inte längre något problem. Omfattningen har däremot gjort det både tidskrävande och svårt att hitta användbara och kvalitetssäkrade resurser.

I Digital pedagogik ger vi dig ett kvalitetsgranskat urval resurser för användning i din undervisning. Våra tjänster och resurser utgår från skolans kunskapsmål för att underlätta skolans arbete mot ökad måluppfyllelse.

Alla som är kunder hos Mediapoolen kan skapa konto gratis!

Skolstart för gymnasiet

Vid höstens skolstart skall alla elever vid olika förutbestämda tider låna sina skolböcker och för ettorna/IM även en dator. Innan skolstarten behöver lärare (oftast ämneslärare, men ni delar ju självfallet upp arbetet som det passar er bäst) lägga fram de böcker som eleverna skall ha. Samtliga mentorer i ettan behöver dessutom vara med vid utlåningstillfället för att vara behjälpliga på olika sätt.

Läs mer: Utlån till ettor samt till IM och årskurs 2-3

Lektionsundervisning

Vi erbjuder undervisning kopplat till era aktuella ämnen, kring sökkritik, källkritik, informationssökning och stöd kring våra databaser. Prata med oss om hur vi kan starta ett samarbete, och titta gärna på några tidigare lektioner!

Läs mer: Lektionsutbud

Läromedel till eleverna

Vi hanterar läromedel åt ämnen och program på gymnasiet, IM, Grundvux och SFI. Vi har även en del läromedel för Vuxenutbildningen.

Läs mer: Pedagog

Google Classroom

  • Mediatekets rum: skyf3uu .
  • GYAR-rummet (för ämnet Gymnasiearbete i åk 3-4): mxmddho . Hör av er om ni vill ha lärarbehörighet i GYAR-rummet, så ordnar vi det.

Inläsningstjänst

Ulricehamns kommun har tecknat avtal om central licens för de två tjänsterna Inlästa läromedel och Studiestöd på modersmål från ILT Inläsningstjänst. Det innebär att elever på alla kommunala grund-, grundsär-, gymnasie-, vuxenutbildningen och gymnasiesärskolor kostnadsfritt kan använda dem. Alla elever och personal skall kunna logga in med hjälp av Googlekontot.

Läs mer: Digitala kursböcker

Material för pedagoger

Skolan har en webbplats där vi samlar nyheter, tips och instruktioner. Bland annat hur du jobbar med Googles verktyg!

Läs mer: Pedagog Tingsholm