In het archief

9 december 2013

Op 9 december 2013 staat een dag gepland voor onderzoek in het archief van de Gemeente Voorst. Op deze plek is het kerkarchief van Wilp ondergebracht. Het onderzoek richt zich op sporen van gebruik van een zonnewijzer

Archief Gemeente Voorst

Op 9 december 2013 staat een dag gepland voor onderzoek in het archief van de Gemeente Voorst. Op deze plek is het kerkarchief van Wilp ondergebracht. Het onderzoek richt zich op sporen van gebruik van een zonnewijzer.

In het bijzonder gaan we op zoek naar:

 • Foto’s, tekeningen en schetsen van de kerk m.b.t. fysieke sporen van een zonnewijzer

 • Bouw- en oudheidkundige rapporten m.b.t. mogelijke aanwijzingen van gebruik van een zonnewijzer

 • Rekeningen en kwitanties m.b.t. aanschaf- en/of onderhoudskosten van een zonnewijzer

Door de archivaris (Annemarie Geerts) van de Gemeente Voorst is ons een plaatsingslijst (index) van NH Kerk Wilp in PDF formaat toegezonden. Dit betreft een voorlopige plaatsingslijst. “1303. Hervormde gemeente Wilp 1672-1972” .

Uit deze plaatsingslijst hebben we en selectie gemaakt op items waarvan wij denken dat de kans op eventueel zonnewijzervermelding het grootst zou kunnen zijn.

Onderstaande items van de plaatsingslijst zijn onderzocht:

 • 07.05 Oudheidkundig rapport, 1949

 • 12.01 Restauratie, 1948

 • 12.05 Rekeningen, 1898

 • 12.11 Uitgangen kosterij, 1715-1792

 • 12.12 Uitgangen kosterij, 1852-1883

 • 12.13 Uitgangen kosterij, 1898-1930

 • 15.01 Rekeningen, 1843

 • 15.02 Rekeningen (KV), ca. 1812-1822

 • 15.03 Rekeningen (KV), 1877

 • 15.05 Reglmt. beheer kerkelijke goederen, 1884

 • 15.06 Reglmt. beheer kerkelijke goederen, 1870

 • 15.07 Reglmt. beheer kerkelijke goederen, 1840

 • 15.15 Restauratie/verbouwing, 1886/1887

 • 15.18 Diverse rekeningen, 1813-1900

 • 24.05 Schetsen en bouwtekeningen

Opvallend was wel item “07.05 Oudheidkundig rapport betr. het kerkgebouw, 1949”. Zeer gedetailleerd wordt zowel het volledige interieur als wel het exterieur behandeld.

Ook opzienbarend waren enkele ontwerptekeningen van architecten voor verbouw- en restauratieplannen van de dorpskerk. De kerk had veel oorlogsschade opgelopen tijdens de tweede wereldoorlog.

Fragment van een kasstuk uit 1819, ondertekend door B. Dieperink
Verbouw- en restauratieplannen na de 2e Wereldoorlog
Een prestigieus grondplan van de dorpskerk Wilp uit 1946Ook toen waren er ideeën over een aanbouw aan de noordzijdeOnderschrift:Delft, juli 1946, De architecten:H. Postel, F. Sevenhuijsen, J.J. Terwen

Conclusie

In bovenstaande geselecteerde items is niets aangetroffen dat wijst op gebruik van een zonnewijzer. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat diverse stukken moeilijk of niet te ontcijferen zijn door ouderdom dan wel oude handschriften. De tijd die wij onszelf voor dit deel van het onderzoek ter beschikking hebben gesteld is onvoldoende om honderd procent uitspraak te kunnen doen over het al dan niet voorkomen van tekstdelen die wijzen op gebruik van een zonnewijzer.

Door archivaris Annemarie Geerts Gem. Voorst worden we nog wel getipt over een tekening van de kerk van Wilp. In een knipselmap van het archief troffen we een kopie van een tekening uit 1655 door A. Beerstraten. Deze tekening blijkt nog iets te verbergen dat voor ons nog zeer interessant blijkt te zijn!