Weerselo

Het Stift, Hervormde kerk in Weerselo / Overijssel
Stenen zonnewijzer aan de zuidmuur

Zonnewijzer

In de zuidmuur zit hoog naast het meest westelijke raam een stenen zonnewijzer, waarvan een klein deel nog achter het muuranker steekt. De stenen plaat van Bentheimer steen is veel jonger dan de stenen muur. De becijfering in Arabische cijfers is van 6 tot 6 (18). De uurlijnen hebben een merkwaardig verloop. De stijl is verdwenen, maar aan de aanhechtingsplaats is te zien dat dit een driehoek geweest moet zijn. De uurlijnen tussen 9 en 12 uur zijn verweerd.


Bron: Zonnewijzers in Nederland

Kerkgebouw

Laat 14de-eeuws gebouw. Oorspronkelijk gewijd aan H. Remigius. Was voor 1811 Stiftskerk. Oorspronkelijk Benedictijner kloosterkerk. Vanaf 1626 Ned. Hervormd. Begin 19de eeuw met een travee ingekort. Oorspronkelijk ingang aan de westzijde. Wapensteen BELLINCHAVE-RAESFELT afkomstig uit een Stiftshuis. Twee klokken uit 1545 en 1577.