Even voorstellen


In 2015 komt het samen!

Een zonnewijzer aan de dorpskerk in Wilp, toevalligheid of niet,de ingrediënten om dit te verwezenlijken komen in het jaar 2015 samen.

Wilp, een dorp

Wilp is het oudste dorp van de gemeente Voorst, en..... viert in 2015 het 1250-jarig jubileum. Een uitgelezen moment voor een 'herdenkingsmonument': een zonnewijzer als cadeau voor een jubilerend dorp.

De doprskerk

De dorpskerk van Wilp is een fantastisch monumentaal gebouw met een eeuwenlange bouwgeschiedenis. Zonnewijzers, vaak aan een kerkgebouw, zijn onmisbaar geweest bij de tijdsaanduiding.

En wij?..........

Wij willen een unieke gelegenheid aangrijpen om in Wilp de zonnewijzer te (her)introduceren.

Wilp, een dorp

Het Gelderse Wilp, een zogenaamde dijkdorp, maakt deel uit van een schitterend rivierlandschap. Het ligt aan de westelijke oever van één van Nederlands mooiste rivieren: de IJssel, nabij Deventer. Het telt zo’n 3000 inwoners en is zelfs het oudste dorp van de gemeente Voorst. Naast de prachtige weidelandschappen, afgewisseld door fantastische landgoederen wordt het beeld van Wilp ook bepaald door tal van historische monumentale gebouwen. Wilp kent naast dit geweldig landschap een rijke historie, cultuur en traditie.

Wilp heeft vele ontwikkelingen doorgemaakt. Naast de veeteelt en landbouw heeft het dorp ook de nodige aantrekkingskracht op de middenstand gehad: De kruidenier, bakker, slager, smid enz. De middenstand kon zich vestigen door de groei van het dorp. Dit samenspel van oorzaak en gevolg heeft ertoe geleidt dat Wilp een volwassen dorp is geworden. Het dorp kent een zeer actief verenigingsleven. De activiteiten van het grote aantal verenigingen lopen uiteen van sport en spel tot kunst en cultuur.


Informatie: Belangenvereniging Wilp
Foto: Wilp 14 februari 2015 door Martijn Hegeman en bewerkt door Frans Pieters

Wilp 1250 jaar

In 2015 viert Wilp haar 1250-jarig bestaan. Bij deze bijzondere en unieke gebeurtenis laat Wilp zich niet onbetuigd. Een groep enthousiaste Wilpenaren heeft begin 2012 het initiatief genomen om te inventariseren of er draagvlak is bij de bevolking van Wilp en omgeving voor het organiseren van diverse activiteiten gedurende het jubileumjaar 2015. Essentieel hierbij is, dat de evenementen vóór, maar vooral dóór de Wilpenaren georganiseerd worden. Gedurende het gehele jubileumjaar zullen diverse activiteiten ontwikkeld worden. Kunst, cultuur en historie vormen belangrijke elementen in de programmering.


Informatie: Wilp 1250 jaar

De dorpskerk

Een mix van bouwgeschiedenis

Rond het jaar 765 startte bij een bron (Huilpa) in Wilp de Angelsaksische monnik Lebuïnus zijn missie om het christelijk geloof op het vasteland te verspreiden. Op de plek waar eerst een houten kapel stond werd in de 11e eeuw van tufsteen een Romaanse kerk gebouwd: een van de oudste kerkgebouwen in Nederland. Latere gebouw aanpassingen waren onderhevig aan de inzichten en smaak van die tijd. Mede daardoor is er in Wilp een unieke mix ontstaan van Romaanse en Gotische bouwgeschiedenis.

Het gebouw

Wie de dorpskerk van Wilp binnengaat onder de klokkentoren komt in de ingetogen en sobere Romaanse ruimte met dikke muren en hoge boogramen. Vanaf de 12e eeuw is de toren opgebouwd en tot in de 16e eeuw verbouwd. Daarom zien we in het onderste deel tufsteen en baksteen in de bovenste lagen onder de Gotische torenspits. In de 16e eeuw werd van baksteen een nieuwe gotische kerkzaal aan de Romaanse kerk bijgebouwd. In deze lichte kerkzaal bevindt zich tot op de dag van vandaag de liturgische ruimte. Er zijn grafzerken te zien uit het midden van de 16e eeuw. Onder een balkon bevinden zich twee eikenhouten herenbanken uit de 17e eeuw. Opvallend mooi is het in 2009 gerestaureerde Naberorgel.

Instandhouding van het monument

De protestantse gemeente van Wilp is de huidige eigenaar van het kerkgebouw en gebruikt het nog regelmatig voor bijeenkomsten. Op andere momenten zijn er andere activiteiten in de kerk. Voor de instandhouding van de monumentale kerk hebben zich door de eeuwen heen véél mensen ingezet. Daarom staat onze dorpskerk nog steeds op die oude plek te stralen. De kerk is eigendom van de protestantse gemeente van Wilp en zij hebben te maken met teruglopende inkomsten en met hogere kosten voor de instandhouding van het monument. De Stichting Behoud Dorpskerk Wilp is begin 2013 opgericht en heeft de ANBI status. Statutair staan zij voor de opdracht om nieuwe inkomsten te genereren door verhuur en zakelijke dienstverlening. De opbrengsten worden afgedragen aan de eigenaar, als bijdrage voor instandhoudingskosten van het monument.

Bron: Dorpskerk Wilp
Tekening: Dorpskerk in Wilp in bezit van de protestantse gemeente van WilpDoor Hendrik Pieter Stokvis, Ede (1925-1999)

En wij?............

Wij zijn Marten Bosma (links) en Frans Pieters (rechts), twee dorpsbewoners van Wilp met interesse voor sterrenkunde. De zonnewijzer, in z'n algemeenheid, is een afgeleide van de sterrenkunde. Een zeer vernuftig instrument, ooit ontsproten aan het menselijk brein en aangedreven door één groot mechanisme: moeder Aarde. De zonnewijzer, in al z'n eenvoud, wordt in de vroegste geschiedenis van de mens al beschreven. De ontwikkeling van dit instrument heeft ervoor gezorgd dat het tot zelfs in de 19e eeuw zijn werk deed om de tijd te bepalen, veelal geplaatst op een centraal punt binnen een gemeenschap: het kerkgebouw! Wilp met haar dorpskerk, heeft een zeer vroege historie waardoor het jaar 2015 wordt uitgeroepen tot het jubileumjaar van het 1250-jarig bestaan van het dorp. Wij willen deze unieke gelegenheid aangrijpen om in Wilp de zonnewijzer te (her)introduceren.