Wijhe

Nicolaaskerk in Wijhe / Overijssel
Witmarmeren zonnewijzer 1715 / Gemonteerd op een steunbeer

Zonnewijzer I

Aan een steunbeer van de Herv. Kerk hangt vrij hoog, maar niettemin zwaar beschadigd door nog hogere bomen, een witmarmeren zuidwijzer, becijferd van VI tot VI (18), verdeeld in halve uren. De stijl is een driehoekszijde. In het bovenste deel staat: 1715. De plaat zit iets schuin tegen de muur die enige afwijking naar het oosten heeft.


Bron: Zonnewijzers in Nederland

Zonnewijzer II

Volgens de heren Gevers en Mensema in hun "Havezaten en hun bewoners in Salland" heeft de zonnewijzer de zuidgevel gesierd van Huize De Gelder, een voormalige riddermatige havezate behorend bij het gelijknamige landgoed te Wijhe. Na afbraak van deze havezate, in 1906 of 1907, is de zonnewijzer naar de kerk overgebracht. In het archief van de kerk is niets te vinden over deze zonnewijzer.

De bezitters van de havezaten wilden graag hun stempel drukken op het interieur van een kerk (praalgraven teksten op houten borden, rouwborden (in Friesland bijv.), schenking van een bijbel, avondmaalzilver, doopbekkens, lezenaars, of, zoals in Wijhe, het orgel. Een zonnewijzer die toch nergens meer voor diende kon prachtig aan de kerk worden bevestigd, ter blijvende herinnering aan de gulle gevers. Dat moet het geweest zijn. Het gewone volk had toen echt geen luxe voorwerpen zoals een zonnewijzer.


Bron: Freerk Kunst vrijwilliger Historische Vereniging Wijhe