Haaksbergen

Pancratiuskerk in Haaksbergen / Overijssel
Stenen zonnewijzer uit 1815 in een blind raam aan de toren

Zonnewijzer

Aan de toren van de R.K. kerk zit in een blind raam een stenen zonnewijzer, iets westelijk afwijkend, met cijfers van 7 tot 6 (18), maar uurlijnen slechts tot 4 (16). Verdeling in kwartieren. De stijl is een staaf waarvan de ondersteun wel in de 12-uurlijn staat, maar toch heeft de stijl wel de vereiste scheefte. Bovenin staat onder een zonnetje het jaartal 1815. Het geheel verkeert in goede staat.

Bron: Zonnewijzers in Nederland

Kerkgebouw

Op deze plek stond in het jaar 1000 een houten kerkje en in de 12de eeuw een kleine Romaanse kerk. In de loop der eeuwen is de Pancratiuskerk negen keer uitgebreid. De laatste uitbreiding, de bouw van de noordbeuk, vond plaats in 1887. In de kerk is door bronzen randen aangegeven hoe deze door de eeuwen heen is uitgebreid.

De toren is gebouwd in 1520 tijdens de 6de uitbreiding van de kerk. Hij is 30m hoog. De huidige drie klokken met een gewicht van resp. 1380, 810 en 570 kg werden op 29 april 1949 in gebruik genomen.

Zowel kerk als toren zijn gebouwd van Bentheimer zandsteen. Opmerkelijk is de gescheiden eigendom van kerk en toren. De toren is van de gemeente Haaksbergen en de kerk van de Rooms-Katholieke Kerk. Dit werd in 1809 bepaald door koning Lodewijk Napoleon.

Bron: ANWB