Lochem

St. Gudulakerk in Lochem / Gelderland
Houten zonnewijzer (vernieuwd in 1977), gemonteerd op een steunbeer links van de zuidingang

Zonnewijzer

Op de steunbeer links van de zuid-ingang van de Herv. Kerk, zit een houten zuidwijzer, becijferd van 6 tot 6 (18) met verdeling in halve uren. De stijl is een staaf met ondersteun. In I stond de opmerking dat er één uurlijn teveel was tussen 8 en 10 uur. Bij restauratie van de kerk is een nieuwe wijzer berekend door de Zonnewijzerkring. De vernieuwde zonnewijzer is in 1977 geplaatst iets schuin tegen de muur. Door de schilder werd de 12-uur-lijn (klokketijd) aangegeven met een Ø teken.

Bij graafwerkzaamheden tijdens de restauratie werd ook een fragment gevonden, een kwart deel van een cirkel met uurlijnen en een gotisch cijfer. Er bestaan plannen om een zonnewijzer van dat maaksel, maar dan compleet, te plaatsen op een ander deel van de muur.


Bron: Zonnewijzers in Nederland

Kerkgebouw

Vermoedelijk stond er rond 900 op deze plaats al een houten kerkje, dat omstreeks het jaar 1000 werd vervangen door een stenen zaalkerk. In de 12de eeuw werd een tufstenen basiliek met westtoren gebouwd. De huidige hallekerk is ontstaan uit de vergroting van een 14de eeuwse kruisbasiliek. Het middenschip, het hoofdkoor en het transept dateren nog uit de 14de eeuw. De zuidbeuk stamt uit het einde van de 15de eeuw, de noordbeuk is in de 16de eeuw gebouwd. Het noordkoor is het jongste deel van de kerk. De toren werd vanaf 1478 opgetrokken (zie inscriptie op de latei van de toreningang). De kerk kreeg zijn hoge spits in 1903. In de kerk bevindt zich een aantal fraaie laatmiddeleeuwse muurschilderingen

Bron: VVV