Delden

Oude Blasiuskerk in Delden / Overijssel
Stenen zonnewijzer in steunbeer

Zonnewijzer

In een steunbeer van de Herv. Kerk, Kerkplein 1, is een oostelijk afwijkende zonnewijzer op een plaat van Bentheimer steen, waarvan de randen zwart geschilderd zijn. Er zijn uurlijnen in gebeiteld van 7-5 (17), maar cijfers ontbreken. De stijl is een staaf met ondersteun.

Lit.: Zinner, blz 186 onder stad Delden ad b, waar hij meent dat de zonnewijzer geschilderd is op pleisterwerk.

Zinner noemt in boven aangehaalde literatuur ook een restant van een ingemetselde zuidwijzer op een andere steunbeer, waarschijnlijk van het koor, voor VIII-XI met romeinse cijfers in gotisch schrift. Na de restauratie van 1967 zou deze verdwenen zijn.


Bron: Zonnewijzers in Nederland

Kerkgebouw

De Oude Kerk van Delden, oorspronkelijk gewijd aan de H. Blasius, is eigendom van de Nederlandse Hervormde Gemeente. De oudste onbetwiste vermelding van de kerk dateert uit 1118. De in hoofdzaak uit bentheimersteen opgetrokken driebeukige hallenkerk is ontstaan door vergroting in de 15de en 16de eeuw van een Laat-Romaans basiliekje (± 1200). Van de Romaanse kerk bevinden zich overblijfselen in de pijlers tussen de drie beuken. In de noordbeuk is nog een Romaans venster aanwezig. Boven de ingang van het zuidkoor vindt men een steen met het jaartal 1464 en op de boog tussen schip en toren het jaartal 1538. De buitenzijde van het hoofdkoor bezit een hagioscoop.

In het koor resteert een fragment van het altaar dat waarschijnlijk tijdens de beeldenstorm is vernietigd. Tegen de noordwand van de noorderkoorsluiting bevindt zich een belangrijk epitaaf uit de Vroeg-Renaissance en in de zuiderkoorsluiting de epitaaf van Johan van Raesfelt tot Twickelo († 1604). Deze zichtbare tekens geven duidelijk de verbondenheid aan van het kasteel Twickel en zijn bewoners met Delden en deze kerk. Langs de muren staan enkele herenbanken uit de Renaissance. In de gewelven zijn tijdens de 15de eeuw fresco's aangebracht. Het orgel stamt uit 1847 en is gemaakt door C.F.A. Naber uit Deventer. Een duivelsrooster bij de Markt markeert de vroegere afsluiting van het kerkterrein.


Bron: ANWB