Kampen

St. Nicolaaskerk in Kampen / Overijssel
Stenen zonnewijzer in het koor aan de gevel

Zonnewijzer

Volgens onderstaande tekst zou de St. Nicolaas- of Bovenkerk in Kampen een stenen zonnewijzer herbergen. Speurwerk op de zuid- en oostzijde van het koor hebben geen resultaat gehad. Ook op eigen fotomateriaal en internet-afbeeldingen hebben we geen zonnewijzer kunnen ontdekken. Mogelijk is de stenen zonnewijzer tijdelijk in onderhoud. Een aantal buurtbewoners kon onze vraag over het bestaan ervan ook niet bevestigen.

Beschrijving zonnewijzer

Het koor van de St. Nicolaaskerk of Bovenkerk aan de Koornmarkt toont een losstaande steen van 83,5 cm lengte en 69 cm hoogte, waarvan aan de rechter onderzijde een groot stuk afgebroken is, een oostwijzer, die de tijd van Kampen aangeeft en tevens voor Batavia en Curaçao. Kampen 3 tot 11, in halfuur-verdeling; 6 uur Kampen valt gelijk met 2 (14) uur Batavia en 1 uur Curaçao. Het verschil met Batavia is dus 8 uren, terwijl dat naar de tegenwoordig bekende lengte 6u44m bedraagt. Het verschil met Curaçao is 5 uren, wat wel klopt. Rechts boven staat LANGTE, waarbij voor Batavia opgegeven staat 145 . . . Campen op 20, Curaçao 307 G. Daar Kampen nu op 6° O.L. ligt moet men uitgegaan zijn van een meridiaan die nu op 14° W.L. ligt. (d.i. niet die van Ferro noch die van S. Cruz). Bij Batavia 7 staat nog genoteerd Avond en bij Curaçao 6 Morgen.

In de rechter bovenhoek staan twee jaartallen: 1779 en 1805 (niet geheel duidelijk!) In de linker onderhoek 1730 7/22 I.V.V. waaronder 1857 . . . 39.

Dwars door de plaat loopt een scheur. Cijfers en lijnen zijn geverfd. De zonnewijzer zal dus 22 juli 1730 gemaakt zijn. De kerk was vroeger aan de buitenkant geheel met natuursteen bekleed, maar wegens verwering zijn grote stukken later door baksteenmetselwerk vervangen. Het is niet bekend of de zonnewijzer vroeger aan de achterzijde van het koor heeft gezeten.

Bron: Zonnewijzers in Nederland