Marek Piotrowski


   2016
The gendarme must be dismissed, although he is in us (pol. Żandarma trzeba odwołać, chociaż jest on w nas samych)
Piotrowski M., Piotrowska K.,  
w: Twierdza Szkoła w metaforze militarnej Co w zamian, Wolter Kluwer, 2016 p. 265 – 281, 
Podsumowanie, czyli konieczność porzucenia żandarma, chociaż jest on w nas samych 
W pierwszych dwóch częściach artykułu zaprezentowano efekty błędnych założeń reform systemowych edukacji. Wskazano, na żandarma postępującego tak, jakby jego znajomość świata oparta była na przesądach oraz zabobonach, a nie rzetelnej wiedzy.
Trudność w pokonaniu przesądów polega na tym, że my jako nauczyciele i akademicy w mniejszym lub większym stopniu akceptujemy centralizm systemu edukacji. Wierzymy w niekwestionowany związek pomiędzy naszym nauczaniem a sukcesem w życiu uczniów czy -studentów. Wprowadzamy więc organizację z wiernymi siedzącymi w ławkach (uczniami/studentami), kapłanem (nauczycielem/wykładowcą) oraz ołtarzem - źródłem mocy (tablicą). Gdy pojawiają się tablice multimedialne, to umieszczamy je również centralnie, by nie zmieniać uporządkowanie uporządkowania przestrzeni. To przekonanie o zdecydowanym prymacie komunikacji nauczyciel - uczeń, nad wymianą doświadczeń uczeń - uczeń jest widoczne również w publikacjach dla najmłodszych. Gdy na początku Naszego elementarza   przedstawiono klasę z uczniami siedzącymi przy stolikach, to w kilka miesięcy później, w zeszycie ćwiczeń, podporządkowanym oczekiwaniom nauczycieli, zaprezentowano 6-7- letnie dzieci w ławkach.
  
   2015
An unnoticed crisis leading to rebellion
Piotrowski M., Kucińska E., Piotrowska K. 
The article presents conflicts occurring in education. The authors explain why, despite numerous studies, it is difficult to notice the true picture of the entire system. According to the authors, the sources of ignorance lie in the erroneous rules of the school and academic education, and in the imitation of international measurements (in educational studies in Poland). The description, cited at the end of the article, is the first of several case studies that will be mainly used in the following articles, presenting actions, which minimize the effects of the crisis of the system of education.

Specialized Consultation Points - in search of support for victims of the school system 
Piotrowski M., Kucińska E. 
The article presents the difficulties in assessing the scale of conflicts occurring constantly in the Polish education system. The article is devoted to Specialist Consultation Points (SCP) set up by the government in Warsaw in order to resolve conflict situations occurring in the schools of the capital. The article is not a monograph, and results from the knowledge and many years of experience with educational institutions. SCP points form a network of 11 counselling services, employing professionals from all ranges, associated with assistance to both students and their parents and teachers. They support the work of the directors of educational institutions, interact with the courts. SCP specialists, through systematic actions in crisis situations, seem to improve the quality of schools, effectively assist families, supporting progress, the source of which is rebellion-opposition of students or their parents or teachers. The analysis of SCP should help to establish the canon of crisis situations, on the basis of which it will be possible to postulate a change in the legal basis of the education system.

A few sentences
  • Teaching science, I try to use Janice Van Cleave methods and experiences.
  • In the evaluation I use (more or less successfully) solutions based on TQM..
  • When anyone asked me about good practices in education, I am talking about the International Baccalaureate (from kindergarten to IB diploma).
  • Favorite invention: Audiobooks.
  • Unforgettable books: "My name is red" by Pamuk, "Awakening" by A. de Mello, Six easy pieces by R. P. Feynman, ...