Aktualności‎ > ‎

_Recenzje


2016-11-03.  Edukacja inkluzyjna to dla jednych wyzwanie, a dla drugich ucieczka systemu edukacji i opieki od rzeczywistego rozwiązania problemu. Z jednej strony proponuję więc studiować prace praktyczne (np. Magdalena Hajduk Mój staż w roli asystenta cienia dziecka z autyzmem), poświęcone studiom przypadków – ludzkim dramatom. By potem zajrzeć do pogłębionej analizy np. Gajdzica Zenon Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej

2016-11-03. Trudności w formułowaniu wypowiedzi pisemnej widoczne są zarówno w raportach ze sprawdzianu po klasie VI (niestety odwołanego decyzją MEN w 2016 r.), egzaminu gimnazjalnego (po roku 2012)  oraz egzaminu maturalnego z języka polskiego. Podstawowe ujęcie tego problemu warto poszukać "w zabawie słowami" w badaniach po klasie III. Dopiero po tej literaturze wiele problemów wydaje się być zrozumiałe. Warto zajrzeć również do materiałów związanych z nową formą matury po 2015 r. – wypowiedzią ustną. 

2016-11-03. Pedagogika z wykorzystaniem "darów zabawy Froebela" Wydaje się być bardzo dobrym wstępem do współczesnej wczesnoszkolnej edukacji matematycznej, nie tyle w zakresie pomocy, a metod uczenia się (nie nauczania) Matematyka-Nasza-Szkoła.

2016-11-03. Świetlica szkolna może pomóc w nauce dzieciom o niskim rodzinnym kapitale społecznym o ile skoncentruje się na rozwoju umiejętności twórczych i np. zachęci dzieci do rozwiązywania problemów, tworzenia zadań, a nie tylko odrabiania pracy domowej (Nieskuteczność wprowadzania 6-latków do szkół w Warszawie: Murawska B., Piotrowski M., Putkiewicz E., Gotowość szkół Warszawy do realizacji przemian obniżenia wieku szkolnego, Kwartalnik Pedagogiczny, 2009.

2016-11-03. Matura branżowa jest niezbędna i powinna pozwolić absolwentom szkół np. hotelarskich na kontynuację kształcenia na studiach związanych nabytym zawodem, a nie np. medycynie. Bez sensu jest ograniczenie studiów po maturze branżowej tylko do licencjatu. Oba powyższe problemy muszą być są w gestii uczelni, a nie MEN. 
Po to wprowadzamy doktoraty wdrożeniowe, by zachęcić uczelnie do działań w kierunku postępu związanego z praktyką a nie tylko teorią. W tych działaniach absolwenci matury branżowej i szkół technicznych mogą być bezcenni. 
Tak więc  resumując, udostępniajmy jak najszerszej grupie młodzieży ustawiczną edukację na uczelniach, bo to pomoże młodzieży i uczelniom. Koncentrujmy się na edukacji praktycznej od szkoły zawodowej do doktoratów, bo to pomoże w rozwoju kraju. Takie działania nie są niczym nowym, ponad 100 lat temu rozpoczął je w USA J. Dewey, a w Europie M. C. Skłodowska LEKCJE MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE.
Comments