Prace

Strona w przebudowie

Literatura

1. M. Dąbrowski „Pozwólmy dzieciom myśleć”.

5. Matematyka w szkole http://wyszukiwarka.czasopisma.gwo.pl/gazeta/ i tam np. artykuły na temat błędów.

6 .M. Piotrowski, E. Putkiewicz Raporty: Diagnoza poziomu osiągnięć szkolnych uczniów klasy ... Kwidzyn/Ursus 2000-2010

10. G. Badura- Strzelczyk „Pomóż mi zrobić to samemu”, Wyd. IMPULS 1998r.

11. E. Pytlak, H. Waszkiewicz „Kształcenie zintegrowane - Problem teorii i praktyki"

12. M. Taraszkiewicz „Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu” Wyd. CODON, 1998r.

12a. A. Kozłowska-Brzoza „Nowe gry i zabawy matematyczne dla szkół uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum” Wyd. NOWIK Sp. j Opole 2008r.

18. D. i P. Chauvel. "Środowisko w wychowaniu przedszkolnym”

19. P. Black, C. Harrison, C. Lee, B. Marshall, D. Wiliam Jak oceniać aby uczyć?" (2006),

20. D. Sterna, "Ocenianie kształtujące w praktyce"

21. Ku rozwadze. Zemsta grubego chłopca

23. Edukacja międzynarodowa w Polsce Szkoła otwarta na świat. Wielokulturowość szkół IB w ... link "

24. Edukacja międzynarodowa w Polsce Zatrzymać najlepszych ... link"

25. Rok kreatywności IB - link

26. Poznawanie zmysłów przez zabawę Jackie Silberg

27. Zabawy umysłowe dla dzieci Jackie Silberg

28. Mądre dziecko. Kształtowanie umysłu dziecka od najmłodszych lat. Pam Schiller

29. Krok w kierunku kreatywności Mariola Jąder

30. Nie ucz mnie, ale pozwól i pomóż mi się uczyć 1,2,3,4 Alex Sabine, Vopel Klaus W.

31. Odkrywanie ciszy ćwiczenia odprężające dla dzieci w wieku od 3 do 8 Ina Kunz

32. Gotowość szkół Warszawy do realizacji przemian związanych z obniżeniem wieku szkolnego KWARTALNIK PEDAGOGICZNY 2009/2 E. Putkiewicz, B. Murawska, M. Piotrowski, str. 133-158

33. Badanie przez działanie. Jak wspólnie badać, żeby lepiej uczyć, Richard Sagor, 2008, CEO

34. Jakiego kształcenia potrzeba dzieciom? istota zagadnienia PORTMANN, Rosemarie, tł. Beata Maria Kamińska, Jedność, 2007.

35. Odkryjmy Montessori raz jeszcze... Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi A. Albinowska, R. Czekalska, A. Gaj, B Lauba, J. Matczak, A. Piecusiak, J. Sosnowska, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009,

36. Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole Kristina Skjöld Wennerström, Mari Bröderman Smeds 2009, Wydawnicza IMPULS

37. M.L. Winninger, Zabawy matematyczne i logiczne w przedszkolu Prawie 60 scenariuszy gier rozwijających umiejętności mat.

38. M.L. Winninger, Wprowadzenie do nauki czytania. Litery i dźwięki,

39. M.L. Winninger, Wprowadzenie do nauki pisania

40. L.Cohen, L.Mantion, K. Morrison "Wprowadzenie do nauczania"