1.Alfabetyzm?

Czy mamy do czynienia z analfabetyzmem matematycznym dzieci w wieku 10-11 lat?

1. Podstawa programowa z komentarzami
 1. Zajęcia 21-02-2012
 2. Dlaczego formułowanie pytań badawczych jest ważne?
  1. Bardzo często czytając teksty nie zdajemy sobie sprawy z pytań, na jakie te teksty odpowiadają.  
  2. Nie traktujemy swoich tekstów jako elementu badań i poszukiwań, jakie prowadzimy. Zapominamy o schemacie studiowania, schemacie badawczym.
 3. Jak wygląda podstawowy schemat badawczy, (schemat studiowania zagadnienia)?
  1. Pytanie badawcze. Przed badaniami i własną nauką powinniśmy określić pytanie, na jakie chcemy odpowiedzieć.
  2. Kanon określeń. Granice mego języka wskazują granice mego świata. Nic tak nie paraliżuje naszego umysłu jak brak znajomości określeń. Często jesteśmy ofiarami społecznego schematycznego myślenia, ponieważ nie zastanawiamy się nad najprostszymi określeniami. Dajemy się truć, ponieważ syrop glukozowo-fruktozowy oznacza coś niegroźnego i słodkiego, a podgrzewanie jedzenia w plastikowych pojemnikach jest bardzo praktyczne.
  3. Hipotezy, czyli odpowiedzi na pytanie badawcze. Zbyt często dbamy o to, by nasze hipotezy były poprawne. Formułując hipotezę, zastanówmy się nad hipotezą przeciwną. Niech badania wskażą, która jest słuszna.
  4. Weryfikacja hipotez. Do weryfikacji hipotez stosujmy tylko wiarygodne metody badawcze. Jednocześnie, nie odrzucajmy dziwnych wyników. Dowiedziono już przecież  istnienia analfabetyzmu matematycznego dzieci w wieku 10-11 lat w Polsce, jak również systematycznej feminizacji środowiska. Oszukiwani jesteśmy nieprawdziwym obrazem Islamu, zapominając, a że w jego korzeniach znajduje się współczesna wiedza.
 4. Przykład podejścia podejścia naukowego – zrozumienie pojęcia „Zaradność matematyczna
  1. Pytanie badawcze: Jak kształcić zaradność matematyczną?
  2. Kanon określeń: zaradność matematyczna, kształcenie umiejętności i postaw (nie tylko zdobywanie wiedzy), konstruktywizm, behawioryzm (NAJPIERW WYTRESUJ KURCZAKA)
  3. Hipotezy: Za pomocą gier (w tym i gier komputerowych poza szkołą). Za pomocą sprytnych zadań i zespołowej pracy w klasie
  4. Weryfikacja hipotezy: przygotowujemy zajęcia, prowadzimy je, analizujemy wyniki, c.d.n.
 5. Jak wygląda złożony schemat badawczy, i schemat w nauczaniu początkowym (M.Piotrowski, Część III, Rozwijanie umiejętności heurystycznych ...).
 6. Praca domowa:
  1. Co to są Szkoły Steinerowskie? – Notatka (notatka obowiązuje również osoby, które nie były na zajęciach).
  2. Literatura:  dwie pozycje (osoby, które nie były na zajęciach przygotowują krótką notatkę) z Raportu OBUT 2011 oraz „Pozwólmy dzieciom myśleć
 7. Dlaczego nasz system monitorowania osiągnięć nauczania matematyki możemy nie jest doskonały i jak z niego korzytać? 
  1. Do 2011 r. nie było systematycznych i przemyślanych badań umiejętności matematycznych dzieci i młodzieży po 4, 7, 10 roku nauczania. Wyniki z matur po 12 roku nauczania niepoiły.  Zintegrowany egzamin gimnazjalny (matematyczno-przyrodniczy) pokazywał wynik będący sumę kompetencji i wiedzy z kilku przedmiotów.  
  2. Spojrzenie całościowe. Dzieci, które uczestniczyć będą w 2012 r. w badaniach OBUT, w r. 2015 wezmą udział w  nowym sprawdzianie po klasie VI, w 2018 r w egzaminie gimnazjalnym. W 2021 r. przystąpią do matury. Po trzech następnych rocznikach, w 2024 r. będziemy mieli miarodajne wyniki naszej edukacji matematycznej. Ale do tego czasu liczba dzieci zmniejszy się w szkołach dwukrotnie i proces nauczania będzie wyglądał zupełnie inaczej, chociażby z uwagi na wykorzystanie form nauki lepszych niż dziś stosowane (prowadzące do analfabetyzmu). Spojrzenie całościowe jest więc bardzo trudne.
  3. Analiza na kazdym etapie edukacyjny. Powinniśmy wykorzytywać wyniki badań zewnętrnych i porównywać  je własną ewaluacją w każdym etapie edukacyjnym.
 8. Przykład badań – Ogólnopolskie Badanie Osiągnięć Trzecioklasistów OBUT.
  1. Pytanie badawcze: Czy mamy do czynienia z analfabetyzmem matematycznym dzieci w wieku 10-11 lat?
  2. Kanon poję: matematyka, analfabetyzm 
  3. Hipotezy: Hipoteza 1. Tak. Analfabetyzm dotknięta jest znacząca liczba uczniów (na przykład 30% populacji). Hipoteza przeciwna – Nie. Analfabetyzmem dotknięta jest znikoma liczba uczniów (na przykład kilka procent populacji).  
  4. Weryfikacja hipotezy. W jaki sposób można sprawdzić wielkość populacji uczniów dotkniętych analfabetyzmem matematycznym?
   1. Badania ankietowe rodziców uczniów, nauczycieli itd.
   2. Badania niemalże całej populacji uczniów - OBUT.
   3. Badania próby reprezentatywnej dzieci.
 9. Jakie są obszary, w których analfabetyzm matematyczny dzieci może być widoczny?
  1. Zinterpretuj wyniki badań OBUT  w oparciu o definicję przedmiotu matematyka . Podaj przykłady analfabetyzmu matematycznego w obszarach badań OBUT: prace z tekstem, wykonywanie obliczeń, wykorzystanie wiedzy w praktyce …
  2. Zaproponuj program naprawczy c.d.n.
 10. Jakie są przyczyny niepowodzeń w szkolnej nauce matematyki?
  1. Wskaż "niedoskonałosci"- konflikty w rozumieniu podstawy programowej.
  2. Wskaż konflikty związane z polityką edukacyjną zmuszającą do zakupu podręczników, zeszytów ćwiczeń, itd. - c.d.n.
Comments