Aktualności‎ > ‎

sprawdzian

Edukacja matematyczna

Cześć teoretyczna

1)     Na czym polega konstruktywistyczna (lub behawiorystyczna) koncepcja w nauczaniu?

a)     Jak uczą konstruktywiści? Podaj jeden przykład związany z tabliczką mnożenia (dodawania lub geometrią) na poziomie klas III szkoły podstawowej.

2)     W jakich sytuacjach nauczanie matematyki zgodne z koncepcją behawiorystyczną (konstruktywistyczna) może być skuteczniejsze od nauczania opartego na koncepcji konstruktywistycznej (behawiorystycznej)?

3)     Podaj dwa problemy związane z rozwiązywaniem zadań tekstowych (wykonywaniem obliczeń) ujawnione podczas badań osiągnięć uczniów szkoły podstawowej oraz dwie metody, dzięki którym można skuteczniej uczyć dzieci rozwiązywać zadania tekstowe (lub wykonywać poprawnie obliczenia).

4)     W prezentowanym przykładzie ze szkoły podstawowej w Wielkiej Brytanii nie ma drugoroczności.

a)     Podaj wymagania związane z: pracą nauczyciela, umiejętnościami uczniów, podręcznikami, które muszą być spełnione, by ten sposób nauczania matematyki był skuteczny.

b)     Podaj korzyści, jakie wynikają z takiej formy nauczania matematyki: dla uczniów i dla nauczycieli

c)      Dlaczego ten model nauczania powinniśmy wprowadzać w Polsce?

5)     Projekty edukacyjne z matematyki

a)     Określ problem, jaki mogłyby rozwiązywać dzieci z kl. III realizując projekt z geometrii (lub z zakresu przyrody zintegrowanej z matematyką).

b)     Wymień etapy projektu edukacyjnego jakiego przykład podałaś/podałeś powyżej.

c)      Jaką informację zwrotną powinny otrzymać dzieci od nauczyciela realizując projekt? (podaj jej nazwę i składowe)

6)     Podaj wymagania związane z czytanką matematyczną (na poziomie klasy III), związane z: jej długością, formami zdaniowymi, zawartymi informacjami.

7)     Podczas zajęć wprowadzono trzy punkty odniesienia dla zadań matematycznych w nauczaniu początkowym.

a)     Wyjaśnij na przykładzie, czym charakteryzują się zadania z poziomu G1, G2 i G3?

b)     Wyjaśnij na przykładzie, czy i dlaczego, opanowanie przez uczniów poziomu G1 (G2, G3) zapewnia sukces w przyszłej edukacji matematycznej?

Część praktyczna

8) Podczas wykładu wprowadzono Kartę pracy do nauczania matematyki związaną z kształceniem umiejętności matematycznych. Skonstruuj według podanych zaleceń Kartę pracy związaną z wykonywaniem modeli wycinanych z papieru np. sześcianów, czworościanów itp. (lub nauką kolejności wykonywania działań, nauką przekraczania progu dziesiętnego).

Comments