Aktualności‎ > ‎

Jak działa nauka - How science worksHow science works 
Na podstawie programu nauczania Filozofia z fizyką 
K. Piotrowska , M. Piotrowski, 
Warszawa 2007-9, 
W oparciu o podręczniki:
1. P. Olsen, Przewodnik po "Świecie Zofii", Wydawnictwo Jacek Santorski 1997.
2. K. Foulds, Fizyka. Podręcznik dla gimnazjumPrószyński i S-ka, 2002.
3. S. Gater, V. Wood- Robinson, Biologia. Podręcznik dla gimnazjumPrószyński i S-ka, 2002.
4. E. Wiliford., Chemia. Pod-ręcznik dla gimnazjum, Prószyński i S-ka, 2002.

Schemat How science works jest uproszczony, ale dla potrzeb zajęć w programie Filozofia z fizką oraz Akademii uczniowskiej - Au zapewne jest wystarczający. 
Pominięto w nim m.in. 
- problem wiedzy zdobywanej w drodze badań teoretycznych - uwaga M. Dolaty
- dowodzenie dedukcyjne "utwierdzające" indukcyjnie odkryte prawa - J. Kielech

Schemat Jak działa nauka zapisano w postaci prezentacji M. Piotrowski, J. Kielech, M. Dolata dla potrzeb Akademii Uczniowskiej Au,  2008

Komentarze
1. Podstawowym elementem działań naukowych jest doświadczenie. Może ono być efektem naszego zamierzonego działania lub przypadku.

§         Doświadczenie - odkrycie penicyliny było dziełem przypadku.

§         Doświadczenia zaplanowane na podstawie posiadanej wiedzy są tak projektowane, by na podstawie prostej analizy można było stwierdzić czy uzyskane wyniki są zgodne z posiadaną wiedzą czy nie.

2. Niezależnie od tego czy doświadczenie jest przypadkowe, czy zostało dokładnie zaplanowane i wykonane to jego wyniki są porównywane z tymi, jakie można było wywnioskować na podstawie posiadanej wiedzy.

3. Jeśli wyniki doświadczenia są zgodne z dotychczas posiadaną wiedzą to możemy zakończyć naszą działalność naukową. Dotychczas posiadana wiedza jest uznana nadal za prawdziwą aż do czasu, gdy wyniki innego doświadczenia okażą się z nią niezgodne.

W starożytności, na podstawie wiedzy posiadanej przez większość ludzi uznać można było Ziemię za płaską z krążącym wokół niej Słońcem i innymi planetami. Wiedza ta wystarczała do rozwoju rolnictwa, rzemiosła, transportu w rejonie Morza Śródziemnego. (Nie jesteśmy pewni, czy część starożytnych nie posiadała o wiele większej wiedzy).

4. Na podstawie wyników doświadczeń niezgodnych z dotychczasową wiedzą można sformułować nowe idee i na podstawie tych idei zmodyfikować naszą wiedzę.

Wyprawa Krzysztofa Kolumba rozpoczęta w 1492 r. sfalsyfikowała dotychczasową wiedzę. Do kanonu wiedzy weszło przekonanie, o tym, że Ziemia jest okrągła. (Mimo, że wnioskowanie Krzysztofa Kolumba nie było do końca prawdziwe i na skutek jego pomyłki do dziś rdzenni mieszkańcy Ameryki nazywani są Indianami).

5=>1. I w tym momencie, posiadając nową wiedzę możemy powrócić do planowania nowych doświadczeń, których przeprowadzenie umożliwi zweryfikowanie teorii na temat „spłaszczenia” kształtu naszej planety.

M. Piotrowski, K. Piotrowska J. Kielech, M. Dolata, Eksperymenty i wzajemne nauczanie, CEO 2012 


ć
Marek Piotrowski,
30 lip 2016, 10:15
Comments