Aktualności‎ > ‎

Ursus


Kadencja Rady Dzielnicy Ursus 2006-2010

na początek - Cztery lata temu w Ursusie

1. wygaszana szkoła zawodowa

2. coraz gorsze wyniki liceum,

3. zagrożenie trójzmianowością (sp 14 i sp4)

4. niepokojące informacje z gimnazjów

5. brak miejsc w przedszkolach

6. brak szans na rozwój szkoły społecznej
 
Po czterech latach
Ad 1. Działa szkoła zawodowa i otrzymała program z EFS przygotowany i prowadzony przez Urząd Dzielnicy,

Ad 2. Liceum otrzymało nową większą siedzibę i ma coraz lepsze wyniki

Ad 3. Szkoła nr 14 przejęła pomieszczenia liceum, szkoła nr 4 jest rozbudowana, widmo 3 zmian odeszło w niepamięć.

Ad 4. Wykonano pomiary osiągnięć szkolnych (2007/8) w klasach 3 i 5 sp i klasie 1 G. Ujawniono zagrożenia występujące w edukacji (potwierdzone później w wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminie gimnazjalnym CKE). Po dwóch latach wyniki edukacyjne Ursusa wracają do warszawskiej średniej. Ruszają programy EFS przygotowane i prowadzone przez Urząd Dzielnicy dla gimnazjów i szkół podstawowych.

Ad 5. Rozbudowa przedszkoli i przeniesieniu klas „0” do szkół umożliwiło przyjęcie nowych przedszkolaków.

Ad 6. Dzielnica wynajęła pomieszczenia dawnego internatu szkole społecznej, która kontynuuje przyjmowanie dzieci do dwóch / trzech ciągów edukacyjnych.  powrót

G


Comments