4.Zadania

Utwórz własne podobne zadanie.
Zadanie 1. Łatwość 90% 40% 5%

Kasia ma 20 cukierków. Ania o 5 więcej (mniej). Ile cukierków ma Ania?

Ile cukierków mają razem?

Kasia ma 20 cukierków. Ania 5 razy więcej (mniej). Ile cukierków ma Ania?

Ile cukierków mają razem?

Ania i Kasia mają łącznie 20 cukierków. Ania o dwa więcej niz Kasia. Ile cukierków ma Ania, a ile Kasia?

 
Zadanie 2. Łatwość 70% 50% 5%

Policz obwód prostokąta o bokach 3cm i 4cm.

Nasz prostokątny ogródek ma rozmiary 25m i 35m. Ile metrów siatki potrzebujemy na ogrodzenie naszego ogródka?

Jaką działkę możemy ogrodzić za pomocą siatki o długości 30m?

 
Zadanie 3. Zadanie poza podstawą, ale równie ważne. Łatwość 50%

Trzecia lekcja zaczęła się o godzinie 9:55 i trwała 45 minut. O której godzinie skończyła się trzecia lekcja?

Trzecia lekcja zaczęła się o godzinie 9:55 i trwała 45 minut, a potem była 10 minutowa przerwa. O której godzinie zaczęła się czwarta lekcja?

 
Zadanie 4. Mnożenie

Oblicz 7x12 mnożąc pod kreską. Oblicz sprytnie nie mnożac pod kreską kreską 7x12. Wytłumacz mnoznie pod kreską.

Oblicz 7x21 mnożąc pod kreską. Oblicz sprytnie bez mnożenia pod kreską 7x21. Wytłumacz mnoznie pod kreską.

Oblicz 12+99 dodając pod kreską. Oblicz sprytnie nie dodając pod kreską kreską 12+99 (99 to prawie 100) Wytłumacz sprytne dodawanie mnoznie pod kreską.

Oblicz 77:11. (40%!!!) Sprawdź wykonane obliczenie za pomocą mnożenia. Gdzie mogłeś popełnić błąd o dlaczego?

Oblicz 10-5+2 (50%!!!) Gdzie mogłeś popełnić błąd o dlaczego?

 
Zadanie 5. Na kartce papieru zaznaczono 7 kółek w linii prostej. Odległość między sąsiednimi kółkami wynosi 9 cm. Jaka jest odległość między pierwszym i czwartym (piątym, szóstym lub siódmym) kółkiem?

Pierwsza metoda (metoda proceduralna) za pomocą wzoru: kółek jest  - 6, odległość miedzy kółkami - 9 cm

L  = a * b = 6 * 9 cm = 54 cm ?

Druga metoda - za pomocą rysunku. Trzeba narysować i "na placach" policzyć (metoda wykorzystująca myślenie matematyczne)
¥ 9 cm     ¥   9 cm   ¥   9 cm   ¥  9 cm   ¥ 9 cm   ¥  9 cm   ¥       

Zadanie 6. Oblicz:  0:6= 12:6=  18:6=  (lub 24:6=). Podaj 11 przykład z tej serii.

Zadanie 7. O godzinie 17:30 rozpoczął się mecz , który składa się z dwóch części po 45 minut i piętnastominutowej przerwy.

(a) O której powinien być konie meczu?

(b) Mecz zakończył się 19:28, o ile został przedłużony?

Zadanie 8. Podaj wynik i uzasadnij za pomocą obliczeń, schematów lub opisów. 35:7= ; 42:7= ;

Zadanie 9. Dopisz kolejne przykłady równań. 1+2+3=.., 2+3+4=.., Jak będzie wyglądał 57 przykład z tej serii.

Zadanie 10. Poniżej podano metodę obliczania wartości w schemacie piramidy. Utwórz podobne zadanie. W jaki sposób należy umieścić w podstawie trzy liczby (np. 2, 3, 4) by wynik był największy.

 

17

6

4

3

10

7

 

 

 

Comments